facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2006: [CD]

koritsa-pr-school-2006-web_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2006: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2007. ISВN 954-535-287-6

Сборници

Темата на Лятната школа е „Спорт и комуникации“. В съвременния глобален, медиен, комуникационен свят, в свят изпълнен с конфликти и проблеми, като че ли именно спортът остава онази човешка дейност, способна да обединява, да помирява, да очертава общностни перспективи. Поради спецификата на поставената тема Лятната школа през 2006 г. бе с предимно практическа насоченост. Отделните модули са насочени към решаване на различни задачи, работа в екип и презентации с практическа стойност. Темата осигурява интерес от страна на PR практици, журналисти, преподаватели и студенти. Темите на основните доклади и презентации са: „Спортът в рекламата, рекламата в спорта”, „Спортът в предизборните кампании на местната власт”, „Лицата на спорта”, „Спонсорство и спорт - БТК Скуош купа”, „Кампания на Vivatel и световните шампиони Албена и Максим”, „Спортът като инструмент за изграждане и управление на корпоративната репутация” и др.

 

Съдържание

Сборник