facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2007: [CD]

koritsa-pr-school-2007-web_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2007: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2008. ISВN 954-535-287-6

Сборници

Темата на Лятната школа е „ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени“. Поради несъмненото проблематизиране в публичното пространство на теми като зависимости, отношения, баланс, интереси и разбирания за мястото на ПР професията като основен играч при формиране на нагласи, желания и мнения от една страна, и необходимостта от познаване и „разпознаване” на взаимностите при професионализирането на отношенията им с представителите на медиите и в сферата на комуникациите изобщо, обсъждането на тази тематика е особено важна за  бъдещите комуникатори – студентите. Темите на основните доклади по време на Лятната школа са: „PR наблюдател в България – възможности и ограничения”, „Пета срещу четвърта власт”, „Варненските медии и ПР поведение на местната власт”, „Медийна и ПР комуникация в България”, „Общуване с медиите: практика срещу теория”, „Филтриране на информацията от ПР отдели и от медии” и др.

 

Съдържание

Сборник