facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2011: [CD]

koritsa-pr-school-2011-web_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2011: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2012. ISВN 954-535-287-6

Сборници

Темата на Лятната школа е „iIПР в практиката и образованието (ПР образование в България – 20 години по-късно)“. Провеждането на школата е част от програмата за отбелязване двадесетгодишнината от създаването на НБУ. Сесиите включиха лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на повече от 30 лектори и преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите. Поредната 13. Лятна школа се явява неразривна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов български университет, като предостави идеални условия за студентите сами да подготвят част от документите, да организират кампании, предназначени за публикуване в интернет, както и да представят собствени доклади и научни съобщения. С доклади и мултимедийни презентации имаха възможност да се представят студенти и докторанти от университети, предлагащи образование и обучение по ПР в България. Чрез реализирането на 13. поредна Лятна школа се дава възможност и за развитие на академичния състав, особено в частта участие на национални и международни конференции, както с доклади, така и с публикуване на научни публикации. Това е и един от приоритетите на департамент „Масови комуникации“ – осъществяване на целенасочена и последователна подготовка на преподавателски кадри от средите на завършващите собствени студенти. Ежегодната Лятна школа дава възможност и за реализиране и развитие на нови образователни методи и подходи. Тази година специален гост бе г-н Ричард Лининг, президент на Международната асоциация по връзки с обществеността (IPRA).

 

Съдържание

Сборник