facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2012: [CD]

koritsa-pr-school-2012-web_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2012: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2013. ISВN 978-954-535-811-1

Сборници

Темата на Лятната школа е „В мрежата (Мрежата) на ПР“. Сборникът към школата традиционно представя научната част – докладите и научните съобщения на участвалите преподаватели, докторанти, студенти и практици. Мрежата от непрекъснато обновяваща се информация, променяща се в политически, икономически и технологичен аспект среда, обмена на идеи и комуникационните потоци са ежедневие за човек, който се занимава с въпросите на ПР, независимо от това дали в основата на заниманията му е практиката или теоретичната база. Именно тази сложна мрежа от взаимоотношения е в основата на настоящата четиринадесета Лятна школа по връзки с обществеността.

 

Съдържание

Сборник