facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2014: [CD]

pr-school-2014_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2014: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2015. ISВN 978-954-535-899-9

Сборници

Департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет организира ХVІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс.

Школата се проведе на 5. и 6. юли 2014 г. в гр. Благоевград. На събитието се регистрираха над 50 участници от 6 български университета, като в школата отново участваха университетски преподаватели и практици от сферата на ПР и комуникациите.

 

С доклади и мултимедийни презентации се представиха също така студенти и докторанти от университетите, предлагащи образование и обучение по ПР в България.

 

Целта, която организаторите на школата си поставиха през 2014 година, е събитието да разшири националното участие и да даде възможност на участниците да се откъснат от всекидневните си ангажименти, като се потопят изцяло в темата „Комуникация и култура“. Изключително големият интерес и големият брой заявки за участие направиха програмата интензивна, а дискусиите – разгорещени.

 

Една от специфичните подтеми, които се разискваха, е “Европейски културни столици – комуникационни практики”. Лятната школа по ПР беше включена в календара на кандидатурата на София и Югозападния регион за европейска столица на културата 2019, което допринесе за обогатяването на практическата насоченост на събитието.

 

Единственият специализиран портал за образование и наука в България – Академика.бг беше официален партньор на школата.

 

С #PRSSN2014 можеше да се споделя и да се участва и онлайн на Фейсбук страницата на Лятна школа по ПР https://www.facebook.com/nbupr?ref=hl

 

Теми и подтеми:

    1. Европейски културни столици – комуникационни практики

    2. Субкултури и комуникация

    3. Комуникация чрез изкуството в културата

    4. Пъблик афеърс и комуникации на институции, които се занимават с култура

    5. Спонсорство на културни инициативи

    6. Комуникациите и организационната култура

    7. Междукултурна комуникация

 

    Съдържание

    Сборник