facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2015: [CD]

koritsa-pr-school-2015_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2015: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISВN 978-954-535-956-9

Сборници

Департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет организира ХVІI лятна школа по Пъблик Рилейшънс.

 

Школата се проведе на 2., 3. и 4. юли 2015 г. в кампуса на НБУ. През 2015 г. в школата се регистрираха над 50 участници от 6 български университета, като в нея отново участваха университетски преподаватели и практици от сферата. С доклади и мултимедийни презентации се представиха също така студенти и докторанти от университетите, предлагащи образование и обучение по ПР в България.

Етичен ПР – сесия, посветена на 10 години Етичен кодекс на ПР специалистите в България  се проведе в рамките на Лятна школа по ПР 2015. Сесията е част от събитията, с които Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО)  отбеляза 10-годишнината от подписването на Етичния кодекс на ПР специалистите в България.

Лятна школа по връзки с обществеността е широко разпознаваем форум, провеждан от Департамент „Масови комуникации“ на НБУ  и утвърждаващ водещата роля на университета в развитието на професията в България. НБУ е първият български университет, който започва да обучава студенти по ПР в началото на 90-те години на 20. век и поддържането и популяризирането на дейностите на департамента допринасят за разпознаваемостта на НБУ като лидер в образованието в професията и реализацията на студентите в практиката.

Сесиите на лятната школа включват лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на лектори и преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите. Поредната лятна школа се явява неразривна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов български университет, като предоставя идеални условия за студентите сами да подготвят част от документите, да организират кампании, предназначени за публикуване в Интернет, както и да представят собствени доклади и научни съобщения.

През изминалите две години школата се провеждаше в гр. Благоевград, като по този начин доказахме, че успяваме да привлечем нови партньори и да акцентираме върху факта, че школата е национална и в нея традиционно взимат участие преподаватели и докторанти от различни висши училища в България. През 2015 г. в школата взеха участие голям брой професионалисти от практиката, работещи в разнородни свери на дейност. Школата отново беше място, което събра на едно място практици, преподаватели и студенти.

 

Единственият специализиран портал за образование и наука в България – Академика.бг беше официален партньор на школата.
  

С #PRSSN2015 можеше да се споделя и да се участва и онлайн на Фейсбук страницата на Лятна школа по ПР https://www.facebook.com/nbupr?ref=hl

 

Теми и подтеми:

1. ПР - за името и честта на професията
2. Обществени комуникации - национални, регионални и международни аспекти на дейността
3. Професионалните комуникации - предизвикателствата на 21. век
4. Пъблик афеърс
5. Вътрешни комуникации
6. Маркетинг и ПР - има ли комуникация
7. Социални медии и мрежи
8. ПР и местни избори
9. Кризисни комуникации
10. ПР и социална отговорност
11. Журналистика и ПР - да не се боим от комуникацията
12. Етичен ПР
13. Не се боя от разнообразието!

 

Сборник