facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2016: [CD]

pr-school-2016_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2016: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISВN 978-619-233-001-9

Сборници

Настоящият електронен сборник представя ХVІІІ национална Лятна школа ПР 2016, чиято тематика бе насочена към наболелия проблем с лисата на качествено, проверено като надеждност и експертиза съдържание в публичните комуникации.   Гладът за съдържание е един от основните проблеми на съвременното общество – липсата на качествено съдържание в медиите и социалните мрежи, а предизвикателствата пред работата на ПР специалистите при преодоляването на тези проблеми са големи.

ХVІІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс организира департамент „Масови комуникации" на Нов български университет. Школата се проведе на 22., 23. и 24. юни 2016 г. в кампуса на НБУ. Тази година се регистрираха над 90 участници от 6 български и чуждестранни университета, като в школата отново участваха университетски преподаватели и практици от сферата. 59 бяха докладите в сесиите на български език. 16 доклада бяха представени в първата сесия на английски език, която се организира в рамките на Лятна школа по ПР. Имаше и дистанционна сесия със седем доклада на български език от студентите на Московски държавен лингвистичен университет, специалност „Реклама и Връзки с обществеността", втори чужд език – български.

С доклади и мултимедийни презентации се представиха също така студенти и докторанти от университетите, предлагащи образование и обучение по ПР в България.

Лятна школа по връзки с обществеността е широко разпознаваем форум, провеждан от Департамент Масови комуникации на НБУ и утвърждаващ водещата роля на университета в развитието на професията в България. НБУ е първият български университет, който започва да обучава студенти по ПР в началото на 90- те години на 20. Век и поддържането и популяризирането на дейностите на департамента допринасят за разпознаваемостта на НБУ като лидер в образованието в професията и реализацията на студентите в практиката.

Сесиите на лятната школа включват лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на лектори и преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите.

За първа година в програмата е включена сесия на английски език.

Поредната лятна школа се явява неразривна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов български университет, като предоставя идеални условия за студентите сами да подготвят част от документите, да организират кампании, предназначени за публикуване в Интернет, както и да представят собствени доклади и научни съобщения.

С доклади и мултимедийни презентации ще имат възможност да се представят и студенти и докторанти от университетите, предлагащи образование и обучение по ПР, в България.

Предвижда се участието и на представители и професионалисти в областта на PR, рекламата, на български рекламни и PR агенции и представяне на тенденциите в бранша.

Настоящата лятна школа включва възможността чрез реализирането й да се осигури развитие на академичния състав, особено в частта участие на национални и международни конференции, както с доклад, така и с публикуване на научни публикации. Департамент Масови комуникации осъществява целенасочена и последователна подготовка на преподавателски кадри от завършващите собствени студенти.  В рамките на Лятната школа традиционно се реализира и развитие на нови образователни методи.

Следствие на ежегодното организиране и реализиране на проекта се осъществява утвърждаване на НБУ и департамент Масови комуникации като първите, реализирали академично обучение по връзки с обществеността в България.

 

С #PRSSN2016 можеше да се споделя и да се участва и онлайн на Фейсбук страницата на Лятна школа по ПР https://www.facebook.com/nbupr?ref=hl

 

Съдържание

Сборник