facebook

ДепартаментМедии и комуникация

 

Ръководител

 

проф. д-р Десислава Бошнакова

корпус 2, офис 710

тел.: 02/8110 697, в. 27102

е-mail: dboshnakova@nbu.bg

 


Секретар

 

Соня Маркова

корпус 2, офис 710

тел.: 02/8110 698, в. 27101

e-mail: smarkova@nbu.bg

 

Любомир Георгиев - архитектът, който проектира градове в Китай, би променил София 

 

 

 

Департамент „Масови комуникации” е между първите департаменти на Нов български университет. На 11 март 1991 г. стартира първата в България учебно-квалификационна програма с четири курса „Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността)”, последвана от програмите „Продуцентство в средствата за масова комуникация” и „Персонифицирана аудиовизуална журналистика”. През академичната 1997/98 година подготвяните в тях бакалаври получават възможността да продължат обучението си в магистърска програма „Управление на масовите комуникации”, а две години по-късно – и в магистърска програма „Управление на връзките с обществеността”. По същото време се открива и докторската програма „Масови комуникации”.

  

 

 

От 1996 г. Департаментът издава редовно Годишник на департамент „Масови комуникации”, в който се публикуват научноизследователски студии на преподаватели и докторанти, проекти и курсови разработки на студенти, преводни специализирани материали и се представят завършилите през текущата година бакалаври, магистри и доктори. През 2006 г. департамент „Масови комуникации” за първи път в НБУ издава електронен годишник.

 

 

 

От 1999 г. ежегодно се организира „Лятна школа по връзки с обществеността”, а от 2006 г. – пролетни и есенни научни конференции. Докладите и обсъжданията на Лятната школа и конференциите се публикуват в сборници или на електронната страница на университета. През 2004 г. започва работа постоянният департаментен семинар „Знания за ПР практици и журналисти”.

 

На разположение на студентите са учебници, написани от преподавателите в Департамента:

„Професия продуцент” (1993), „Правни основи на средствата за масова комуникация” (1994), „Пъблик рилейшънс – технология и практика” (1995), „Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации” (1996), „Врява и разум - журналистиката на САЩ” (1998), Живеем с другите – социалнопсихологични проблеми” (1998), „Медийна рецепция” (1998), „Образи зад думите” (1999), „P.S. за радиото, което ...” (1999), „Кризисен мениджмънт” (1999), „Телевизионен продуцент” (1999), „Журналистическа етика” (2002), „Продуцентът и предизвикателствата на новото аудиовизуално пространство” (2002), „Открита ли е телевизията?” (2003), „Комуникационни стратегии” (2004), „Лице в лице с медиите – въведение в медийната психология” (2004), „Записки по телевизията – несполучливият културен модел” (2006), PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки (2009), Стратегически комуникации и управление на знанието (2009), Конфликтен дискурс, масмедии и политика (2009), Политическите комуникации в мрежата 2.0 (2009), Life and Death in a Time of Terror (2011), Изгубени в гледането. Бариери пред аудио-визуалните медии (2011), Медиа бележки (2011), “Интерактивни комуникации - стратегии и знание” (2011) „Кино и електронни медии” (2012), „Интерактивни стратегически комуникации“ (2012), „Комуникациите и организацията в... 21 век“ (2012), „В огледалото за обратно виждане” (2013) „Творческият триъгълник (продуцент, сценарист, режисьор)” (2013), „Български издатели и журналисти“ (2013) и други.

 

През 2013 г. програмите на департамент „Масови комуникации” получиха акредитация за пълен срок от пет години от Националната агенция за оценяване и акредитация.