facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Дипломиране

  ***

Уважаеми студенти,

на вашето внимание са актуалните срокове за предаване  и дати за дипломни защити

Срок за предавате до 20 октомври 2021 г. – защита на 03 декември 2021 г.
Срок за предавате до 15 декември 2021 г. – защита на 27 януари 2022 г
Срок за предаване до 15 април 2022 г. – защита на 27 май 2022 г.
Срок за предаване до 20 юли 2022 г. - защити 15,16 септември 2022 г.

  ***

Такси за дипломиране:

Магистри - 150 лв.

Бакалаври - 100 лв. 

 

Таксите за дипломиране се заплащат до две седмици преди обявените дати за защита.

Заплащането е възможно в касата на университета или по банков път:

 

Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

НЕОБХОДИМИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ:

МАГИСТРИ

БАКАЛАВРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАПИСВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ТЕЗИ:

Магистърска теза

Бакалавърска теза

 

За повече информация - моля пишете до нас на следния адрес: masscom@nbu.bg

 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. МАЙ 2019
 • Бакалаври

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. НОЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2020
 •  

   

  Бакалаври

  Магистри 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2020
 • Магистри

   

  Бакалаври