ДепартаментМасови комуникации

Дипломиране

Срокът за предаване на написани бакалавърски и магистърски тези е до 16 юли 2018 г.

Защити ще има на 12, 13 и 14 септември 2018 г.

За повече информация - моля пишете до нас на следния адрес: masscom@nbu.bg