ДепартаментМасови комуникации

Дипломиране

Срокът за предаване на написани бакалавърски и магистърски тези е 15 октомври 2019 г.

Дипломна защита на 27, 28 ноември 2019 г. 

 

За повече информация - моля пишете до нас на следния адрес: masscom@nbu.bg

 

 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. МАЙ 2019
 • Бакалаври

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

  Магистри