facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Дипломиране

  ***

Уважаеми студенти,

на вашето внимание са актуалните срокове за предаване  на дипломни работи и дати за дипломни защити:

Срок за предаване на дипломни работи 21.10.22 г., Защита на 05.12.22 г.
Срок за предаване на дипломни работи 16.12.22 г., Защита на 27.01.23 г.
Срок за предаване на дипломни работи 13.04.23 г., Защита на 26.05.23 г.
Срок за предаване на дипломни работи 21.07.23 г., Защита на 14, 15.09.23 г.

 

***

Такси за дипломиране:

Магистри - 150 лв.

Бакалаври - 100 лв. 

 

Таксите за дипломиране се заплащат до две седмици преди обявените дати за защита.

Заплащането е възможно в касата на университета или по банков път:

 

Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

НЕОБХОДИМИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ:

МАГИСТРИ

БАКАЛАВРИ

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАПИСВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ТЕЗИ:

Магистърска теза

Бакалавърска теза

 

За повече информация - моля пишете до нас на следния адрес: masscom@nbu.bg

 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. МАЙ 2019
 • Бакалаври

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. НОЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2020
 •  

   

  Бакалаври

  Магистри 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2020
 • Магистри

   

  Бакалаври