facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Дипломиране

  ***

Уважаеми студенти,

на вашето внимание са актуалните срокове за предаване  и дати за дипломни защити

Срок за предаване 20 юли, защити 15,16 септември 2021 г.

  ***

Такси за дипломиране:

Магистри - 150 лв.

Бакалаври - 100 лв. 

 

Таксите за дипломиране се заплащат до две седмици преди обявените дати за защита.

Заплащането е възможно в касата на университета или по банков път:

 

Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

НЕОБХОДИМИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ:

МАГИСТРИ

БАКАЛАВРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАПИСВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ТЕЗИ:

Магистърска теза

Бакалавърска теза

За повече информация - моля пишете до нас на следния адрес: masscom@nbu.bg

 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. МАЙ 2019
 • Бакалаври

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. НОЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2020
 •  

   

  Бакалаври

  Магистри 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2020
 • Магистри

   

  Бакалаври