ДепартаментМасови комуникации

Дипломиране

Срокът за предаване на написани бакалавърски и магистърски тези е 15 юли 2019 г.

Защитата ще протече както следва:

16 Септември 2019 г. - Писмен държавен изпит 

18,19  и 20 Септември 2019 г. -  Защити на магистърски и бакалавърски тези

20 Септември 2019 г. - Устен Държавен изпит

 

За повече информация - моля пишете до нас на следния адрес: masscom@nbu.bg