ДепартаментМасови комуникации

Дипломиране

Срокът за предаване на написани бакалавърски и магистърски тези е до 15 април 2019 г.

Защити ще има на 29, 30 и 31 май 2019 г.

За повече информация - моля пишете до нас на следния адрес: masscom@nbu.bg