ДепартаментМасови комуникации

Дипломиране

Срокът за предаване на написани бакалавърски и магистърски тези е 6 декември 2019 г.

Дипломна защита на  27 януари 2020 г. 

 ***

Срок за предаване на бакалавърски и магистърски тези до 15 април  2020 г.

Дипломни защити на 27, 28, 29 май 2020 г.

(В случай, че има желаещи за дипломиране чрез държавен изпит, изпитните дати са 25 и 29 май 2020 г)

 

За повече информация - моля пишете до нас на следния адрес: masscom@nbu.bg

 

 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. МАЙ 2019
 • Бакалаври

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. НОЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

   

  Магистри