ДепартаментМедии и комуникация

Дипломиране

  ***

Уважаеми студенти,

на вашето внимание са актуалните срокове за предаване  и дати за дипломни защити

Срок за предаване 15 април, защити 25, 26 май 2021 г.

Срок за предаване 20 юли, защити 15,16 септември 2021 г.

За повече информация - моля пишете до нас на следния адрес: masscom@nbu.bg

  ***

Държавен изпит през м. май 2021 г.

Писмен и устен: 25 и 31 май 2021 г.

 

 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. МАЙ 2019
 • Бакалаври

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. НОЕМВРИ 2019
 • Бакалаври

   

   

   

  Магистри

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2020
 •  

   

  Бакалаври

  Магистри 

 • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2020
 • Магистри

   

  Бакалаври