ДепартаментМасови комуникации

Дипломиране

Комисия за защита на бакалавърски тези в състав:
Дата на провеждане: 30 май 2018 г.
Място на провеждане: семинарна зала към Библиотеката на НБУ
Час на провеждане: 10.00 ч.

Комисия в състав:
Председател:
проф. Толя Стоицова, д.н.

Членове:
1. доц. Петя Александрова, д.н.
2. гл. ас. д-р Стойко Петков

 

Списък на студентите:
1. Златина Иванова Чочкова – F 69919, БП „Журналистика“, модул „Журналистика в електрони и дигитални медии“ с майнер програма „Политически науки“
Тема на бакалавърската теза: „Власт и медии“
Научен ръководител: проф. д-р Росен Стоянов
Рецензент: гл. ас. д-р Тодор Панайотов

2. Полина Кирилова Иванова - F 68890, БП „Връзки с обществеността“, модул „Корпоративни комуникации“
Тема на бакалавърската теза: „Концепцията Lovemarks през призмата на Starbucks“
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент: доц. д-р Александър Христов

3. Габриела Емилова Георгиева – F 60698, БП „Връзки с обществеността“, модул „Корпоративни комуникации“
Тема на бакалавърската теза: „Онлайн брандинг на WOW TEA“
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент: гл. ас. д-р Евелина Христова

4. Любомир Младенов Младенов – F 12314, БП „Масови комуникации“, модул „Връзки с обществеността“
Тема на бакалавърската теза: „Влиятелните личности и позиционирането на марките онлайн“
Научен ръководител: проф. д-р Десислава Бошнакова
Рецензент: Стоян Стоянов

5. Грациела Светославова Донева – F 69750, БП „Връзки с обществеността“, модул „Корпоративни комуникации“
Тема на бакалавърската теза: „Принос на ПР за формирането на лидери на мнение“
Научен ръководител: доц. д-р Александър Христов
Рецензент: гл. ас. д-р Десислава Данкова

6. Лиляна Бориславова Бобева – F 60245, БП „Масови комуникации“, модул „Връзки с обществеността“
Тема на бакалавърската теза: „Образът на ПР на големия и малкия екран“
Научен ръководител: доц. Петя Александрова, д.н.
Рецензент: Борил Мечков

7. Кристина Пламен Семова – F 64159, БП „Връзки с обществеността“, модул „Корпоративни комуникации“
Тема на бакалавърската теза: „Фешън брандове и социални медии“
Научен ръководител: гл. ас. д-р Евелина Христова
Рецензент: д-р Боряна Гигова

8. Ивелина Кристиянова Кръстева – F 51698, БП „Масови комуникации“, модул „Връзки с обществеността“
Тема на бакалавърската теза: „Брандът „Трюдо“. Новата парадигма в политическите комуникации“
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент: проф. д-р Десислава Бошнакова

9. Тодор Асенов Георгиев – F 60233, БП „Масови комуникации“, модул „Журналистика“
Тема на бакалавърската теза: „Въздействието на риалити телевизията върху обществото“
Научен ръководител: проф. д-р Росен Стоянов
Рецензент: д-р Ралица Филипова

 

Комисия за защита на магистърски тези в състав:
Дата на провеждане: 30 май 2018 г.
Място на провеждане: семинарна зала към Библиотеката на НБУ
Час на провеждане: 10.00 ч.

Комисия в състав: 
Председател: 
доц. Петя Александрова, д.н.

Членове: 
1. проф. Толя Стоицова, д.н.
2. гл. ас. д-р Стойко Петков

 

Списък на студентите:
1. Теодор Добринов Манолов – F 65483, МП „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“
Тема на магистърската теза: „Радио рекламата в Уеб 2.0“
Научен ръководител: проф. д-р Десислава Бошнакова
Рецензент: д-р Пламен Павлов

2. Сара Саад Халаф Халаф – F 46844, МП „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“
Тема на магистърската теза:
„PR по време на война. Между манипулацията и истината“
Научен ръководител: гл. ас. д-р Евелина Христова
Рецензент: доц. д-р Александър Христов

3. Смиляна Венциславова Средкова – F 28678, МП „Международни бизнес комуникации (на английски език)“
Тема на магистърската теза на английски език: „Education in International Context: Erasmus +“
Тема на магистърската теза на български език: „Образование в международен контекст: Еразъм +“
Научен ръководител: проф. Толя Стоицова, д.н.
Рецензент: проф. Руси Маринов, д.н.

4. Кирил Ангелов Гаров – F 80261, МП „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“
Тема на магистърската теза:
„Промяна на нагласите чрез пъблик рилейшънс
Голямата промяна идва от малките неща“
Научен ръководител: гл. ас. д-р Евелина Христова
Рецензент: Стоян Стоянов

5. Елия Живкова Желязкова – F 54750, МП „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“
Тема на магистърската теза:
„Феноменът Хюга. Как новите думи променят комуникациите.”
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент: гл. ас. д-р Тодор Панайотов

6. Цвета Пламенова Дикова – F 55008, МП „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“
Тема на магистърската теза: „Политическите комуникации в социалните платформи”
Научен ръководител: проф. д-р Росен Стоянов
Рецензент: д-р Боряна Гигова

7. Лазарина Георгиева Кадева – F 84433, МП „Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)“
Тема на магистърската теза: „Видео форматът в онлайн журналистиката”
Научен ръководител: гл. ас. д-р Стойко Петков
Рецензент: Борил Мечков