facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Лятна ПР школа

s-malka_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2023

Департамент „Медии и комуникация“, НБУ. - София: НБУ, 2023, ISBN 978-619-233-278-5.

Научни и учебни издания

plakat-malka-2022_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2022

Департамент „Медии и комуникация“, НБУ. - София: НБУ, 2022, ISBN: 978-619-233-277-8.

Научни и учебни издания

summer-school2021-plakatm_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2021

Департамент „Медии и комуникация“, НБУ. - София: НБУ, 2021, ISBN: 978-619-233-190-0.

Сборници

summer-school2020-plakat-a3m_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2020

Департамент „Медии и комуникация“, НБУ. - София: НБУ, 2020, ISBN: 978-619-233-189-4.

Сборници

summe-schoo2019-plakat-m_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2019

Департамент „Медии и комуникация“, НБУ. - София: НБУ, 2019. ISBN 978-619-233-186-3

Сборници

summer-school2018-plakat-a3m_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2018

Департамент „Медии и комуникация“, НБУ. - София: НБУ, 2018. ISBN 978-619-233-188-7

Сборници

pr-shkola-2017_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2017

Департамент „Медии и комуникация“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISBN 978-619-233-187-0

Сборници

pr-school-2016_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2016: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISВN 978-619-233-001-9

Сборници

koritsa-pr-school-2015_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2015: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISВN 978-954-535-956-9

Сборници

pr-school-2014_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2014: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2015. ISВN 978-954-535-899-9

Сборници

koritsa-pr-school-2013-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2013: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2014. ISВN 978-954-535-851-7

Сборници

koritsa-pr-school-2012-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2012: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2013. ISВN 978-954-535-811-1

Сборници

koritsa-pr-school-2011-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2011: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2012. ISВN 954-535-287-6

Сборници

koritsa-pr-school-2010-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2010: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2011. ISВN 954-535-287-6

Сборници

koritsa-pr-school-2007-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2007: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2008. ISВN 954-535-287-6

Сборници

koritsa-pr-school-2006-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2006: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2007. ISВN 954-535-287-6

Сборници

koritsa-pr-school-2004-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2004: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2007. ISВN 954-535-287-6

Сборници

pr-shkola-2003-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2003

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2003. ISBN 954-535-287-6

Сборници

pr-shkola-2002-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2002

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2002. ISBN 954-535-287-6

Сборници

pr-shkola-2001-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2001

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2001. ISBN 954-535-254-Х

Сборници

pr-shkola-2000-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2000

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2000. ISBN 954-90501-2-2

Сборници

pr-shkola-1999-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 1999

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 1999. ISBN 954-81894-36-8

Сборници