facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Лятна ПР школа

pr-shkola-2003-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2003

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2003. ISBN 954-535-287-6

Сборници

pr-shkola-2002-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2002

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2002. ISBN 954-535-287-6

Сборници

pr-shkola-2001-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2001

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2001. ISBN 954-535-254-Х

Сборници

pr-shkola-2000-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2000

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2000. ISBN 954-90501-2-2

Сборници

pr-shkola-1999-web_126x181_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 1999

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 1999. ISBN 954-81894-36-8

Сборници