facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Докторанти

Мария Илиева Илиева
 • Име на докторанта
  Мария Илиева Илиева
 • Тема на дисертацията
  „Европейски политики и регулации в сферата на дигиталните комуникации“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Росен Костадинов Стоянов
Анжела Георгиева Гюрова
 • Име на докторанта
  Анжела Георгиева Гюрова
 • Тема на дисертацията
  „Съвременни предизвикателства на мигрантските медии и взаимоотношенията им с българската диаспора“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Евелина Христова
Мария Антонова Чолакова
 • Име на докторанта
  Мария Антонова Чолакова
 • Тема на дисертацията
  "Ролята на обществената телевизия в ситуации на криза"
 • Научен ръководител
  доц. д-р Стойко Петков
 • Дата и час на защитата
  19.11.2021 / 10:00
 • Зала
  308, корпус 2, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Кристина Ненова Ненова
 • Име на докторанта
  Кристина Ненова Ненова
 • Тема на дисертацията
  "Eзикът на омразата в политиката, отразен в българските медии"
 • Научен ръководител
  Проф. Толя Стоицова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  08.04.2022 / 14:00

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Жюстин Джадала Мария Томс
 • Име на докторанта
  Жюстин Джадала Мария Томс
 • Тема на дисертацията
  „Корпоративна комуникация с външни публики чрез собствени медии“(Корпоративни блогове в условията на социални мрежи)
 • Научен ръководител
  проф. д-р Десислава Бошнакова

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Стилиян Юриев Емилов
 • Име на докторанта
  Стилиян Юриев Емилов
 • Тема на дисертацията
  „Ролята на турската телевизия и съвременно кино върху турската култура“ (Role of Turkish TV and Contemporary Cinema on Turkish Culture)
 • Научен ръководител
  Доц. Петя Александрова, д.н.
Елица Даниелова Георгиева
 • Име на докторанта
  Елица Даниелова Георгиева
 • Тема на дисертацията
  “Предизвикателства пред връзката между ПР образованието и ПР практиката”
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Десислава Бошнакова
Боян Николаев Митракиев
 • Име на докторанта
  Боян Николаев Митракиев
 • Тема на дисертацията
  „Проблеми пред регулирането на лобизма и пъблик афеърс в Централна и Източна Европа“
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Росен Стоянов

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Ставрос Калогианидис

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Медии и обществени комуникации"

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Научна специалност: Медии и обществени комуникации

 

Научно жури:

1. Проф. Толя Стоицова, д.н.

2. Проф. Руси Маринов, д.н.

3. Проф. д-р Грета Дерменджиева

4. Проф. Иванка Мавродиева, д.н.

5. Проф. Добринка Пейчева, д.н.

 

 • Име на докторанта
  Ставрос Калогианидис
 • Тема на дисертацията
  „The role of media in disaster and crisis management“ („Ролята на медиите при управление на бедствени и кризисни ситуации“)
 • Научен ръководител
  Проф. Руси Маринов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  20.12.2018 / 11:20
 • Зала
  404, 2 корпус

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Теодора Йорданова Зафирова
 • Име на докторанта
  Теодора Йорданова Зафирова
 • Тема на дисертацията
  „Протоколната практика при жени лидери в европейската дипломация и политика“
 • Научен ръководител
  проф. д-р Росен Стоянов
 • Дата и час на защитата
  29.04.2022 / 11:00
 • Зала
  Заседателна зала на библиотеката, НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Боряна Петрова Гигова

Публична защита на докторска дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.
Докторска програма "Кинознание, киноизкуство и телевизия (екранни изкуства и масови комуникации)".
Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство.
 
Научно жури:
Проф. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Росен Стоянов
Проф. Татяна Дронзина, д.н.
Проф. д-р Надежда Михайлова
Доц. д-р Татяна Буруджиева

 

 • Име на докторанта
  Боряна Петрова Гигова
 • Тема на дисертацията
  "Медийната репутация като държавна политика"
 • Научен ръководител
  Доц. д-р Росен Стоянов
 • Дата и час на защитата
  18.11.2016 / 10:00
 • Зала
  408, корпус 2

Прикачени файлове

Калин Ленков Калчев
 • Име на докторанта
  Калин Ленков Калчев
 • Тема на дисертацията
  „Разпространение на медийно съдържание за радио чрез конвенционална¸ онлайн и мобилна платформа“
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Михаил Мелтев
Десислава Атанасова Данкова

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.
Докторска програма "Масови комуникации"
Професионално направление: 8.4. Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: Кинознание, киноизкуство и телевизия

 

Научно жури:
Проф. Владимир Михайлов, д.н.
Доц. д-р Десислава Бошнакова
Доц. д-р Теодора Петрова-Иванова
Доц. д-р Вяра Ангелова
Проф. Мая Димитрова, д.н.

 • Име на докторанта
  Десислава Атанасова Данкова
 • Тема на дисертацията
  “Онлайн медии и публични комуникации”
 • Научен ръководител
  Доц. д-р Десислава Бошнакова
 • Дата и час на защитата
  10.02.2016 / 10:00
 • Зала
  703, корпус 2

Прикачени файлове

Юлиана Минчева Кънчева-Георгиева

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Масови комуникации"

Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Научна специалност: Кинознание, киноизкуство и телевизия (Екранни изкуства, Масови комуникации)

 

Научно жури:

Проф. д-р Руси Маринов

Проф. Владимир Михайлов, д.н.

Проф. Снежана Попова, д.н.

Доц. д-р Вяра Ангелова

Доц. д-р Грета Дерменджиева

 • Име на докторанта
  Юлиана Минчева Кънчева-Георгиева
 • Тема на дисертацията
  Аудиовизуални медийни услуги
 • Научен ръководител
  Проф. Владимир Михайлов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  23.10.2014 / 10:30
 • Зала
  Заседателната зала на Библиотеката

Прикачени файлове

Христо Бонов Бонев

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Масови комуникации"

Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Научна специалност: Кинознание, киноизкуство и телевизия (Екранни изкуства, Масови комуникации)

 

Научно жури:

Проф. д-р Руси Маринов

Проф. д-р Михаил Мелтев

Проф. Мая Димитрова, д.н.

Проф. д-р Надежда Михайлова

Доц. Христо Тотев

 • Име на докторанта
  Христо Бонов Бонев
 • Тема на дисертацията
  Развлекателните индустрии в епохата на дигиталните медии
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Михаил Мелтев
 • Дата и час на защитата
  11.07.2013 / 10:30
 • Зала
  Заседателната зала на Библиотеката

Прикачени файлове

Евелина Антонова Христова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Масови комуникации"

Професионално направление: 3.3. Политически науки

 

Научно жури:

Проф. Толя Стоицова, д.н.

Проф. д-р Минка Златева

Доц. Татяна Дронзина, д.н.

Доц. д-р Десислава Бошнакова

Доц. д-р Ефрем Ефремов

 • Име на докторанта
  Евелина Антонова Христова
 • Тема на дисертацията
  Вътрешноорганизационни комуникации в България и политика на Европейския съюз
 • Научен ръководител
  Проф. Толя Стоицова, д.н.
 • Дата и час на защитата
  06.07.2011 / 16:00
 • Зала
  Заседателната зала на Библиотеката

Прикачени файлове

Ралица Светозарова Филипова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Масови комуникации"

Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Научна специалност: 05.04.10 Журналистика

 

Научно жури:

Проф. Владимир Михайлов, д.н.

Доц. д-р Руси Маринов,

Проф. Снежана Попова, д.н.

Доц. д-р Вяра Ангелова

Доц. д-р Теодора Петрова

 • Име на докторанта
  Ралица Светозарова Филипова
 • Тема на дисертацията
  Електронна журналистика: история, специфика, развитие
 • Научен ръководител
  Проф. Владимир Михайлов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  14.10.2011 / 13:30
 • Зала
  Заседателната зала на Библиотеката

Прикачени файлове