facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Проекти

 • Лятна школа по връзки с обществеността
 • През месец октомври 1998 г. департамент "Масови комуникации" кандидатства с проект за лятна школа "Европейски тенденции в Пъблик рилейшънс" пред Фонд "Стратегическо развитие на департаменти и програми" към Нов български университет. През март 1999 г. проектът е одобрен и финансиран. На първата лятна школа по Пъблик рилейшънс студенти, действащи практици и преподаватели чуха актуални разработки по темата и дискутираха проблемите с г-н Пиер Андре Евро - координатор на Международната асоциация по пъблик рилейшънс със седалище в Париж. Докладите и изказванията са събрани и издадени в специален сборник, който  се ползва и като учебно пособие от студентите, изучаващи съответните специалности, а също така и от всички, за които развитието на теорията и практиката на Пъблик рилейшънс представлява интерес.
  Положителните отзиви от страна на Международната асоциация по Пъблик рилейшънс, както и номинирането на лятната школа в раздела за най-значими събития през 1999 г. по време на годишните награди на Българското дружество за връзки с обществеността, са основен мотив на Фонда за стратегическо развитие да подкрепи инициативата отново. Във втората лятна школа на тема "21 век - век на хиперманипулацията" през 2000 г. участват студенти и от други университети, а специални гости с доклади са д-р Алън Сентър, Желю Желев и Михаил Неделчев.
  Идеята за трета лятна школа "Политически пъблик рилейшънс - парадокс по български" се подкрепи от личности като Негово Превъзходителство Емануел Зисман, Иван Кръстев, Любомир Аламанов, Татяна Буруджиева, Аня Дайнова, Ива Николова, Мария Гергова, както и много студенти и преподаватели от Нов български университет, СУ "Климент Охридски" и Русенски университет "Ангел Кънчев". Възможността да се обмени практически опит, да се излезе извън рамките на класическото слушане и четене на лекции със специалното участие на Анелия Дошева и Камен Воденичаров, както и интересът към темата на четвъртата лятна "Пъблик рилейшънс в изкуството - Изкуството в Пъблик рилейшънс", превърна инициативата в традиция. Петата лятна школа "Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации" се провежда с идеята да се обърне внимание на все по-налагащата се тенденция за интеграция на комуникациите в българската практика, като едновременно с това бъде и повод за обмяна на опит между специалисти от сферите на маркетинговите, рекламните, Пъблик рилейшънс и Интернет комуникации.

   

  Сборници от Летните школи по връзки с обществеността има тук.

  Лятна школа 2023

  Лятна школа 2022

  Лятна школа 2021

  Лятна школа 2020

  Лятна школа 2019

  Лятна школа 2018

  Лятна школа 2017

  Лятна школа 2016

  Лятна школа 2015

  Лятна школа 2014

  Лятна школа 2013

  Лятна школа 2012

  Лятна школа 2011

  Лятна школа 2010

  Лятна школа 2009

  Лятна школа 2008

  Лятна школа 2007

  Лятна школа 2006

  Лятна школа 2005

  Лятна школа 2004

  Лятна школа 2003

  Лятна школа 2002

  Лятна школа 2001

  Лятна школа 2000

  Лятна школа 1999

   

   

 • Управление на специални събития - ден на усмивката
 • Студентският проект на тема: “Управление на специални събития – ден на усмивката (по случай завършването на учебната година и деня на детето – 1 юни)” с научен ръководител ст. ас. д-р Десислава Бошнакова. Проектът е представен пред комисията на Магистърски факултет за финансиране към фонд “Учебни програми” по точка 3 Проект, свързан с обучение и изяви на студенти – юни 2009 г.

   

  Повече информация за проекта има публикувана тук.

 • Преекспониране на агресията в медиите
 • Студентски проект на тема: “Преекспониране на агресията в медиите” с научен ръководител ст. ас. д-р Десислава Бошнакова. Проектът е представен пред комисията на Магистърски факултет за финансиране към фонд “Учебни програми” по точка 3 Проект, свързан с обучение и изяви на студенти – май 2009 г.

 • Място за бъдеще
 • Междудепартаментен проект на департамент “Масови комуникации” и други организации на тема: “Място за бъдеще”
  На 26.02.2009 г. от 16.20 ч. в зала 210, корпус 1 на НБУ  се проведе дискусия между студенти на департамент "Масови комуникации" и представители на проекта "Място за бъдеще" на тема: "ПР тактики в работата на неправителствени организации с екологична насоченост". Участие взеха Петър Канев, Радосвета Кръстанова, Надежда Максимова, Евелина Христова и студенти от департамента по масови комуникации.

 • Междудепартаментен проект с департамент "Театър"
 • Междудепартаментен проект между департамент “Масови комуникации” и департамент “Театър”
  На 20.02.2009 г. от 16.50 ч. по Канал 1 в предаването "13+" бе представен дипломният проект "Сватба" по Елиас Канети на студенти от бакалавърска програма “Театър” с преподавател Снежина Петрова.
  От страна на департамент “Масови комуникации” участие в частта “Връзки с обществеността” на проекта взе докторант Евелина Христова.

 • World Politics: View from the Future
 • Участие на доц. д-р Руси Маринов по проект към Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ в международна научна конференция на тема:"World Politics: View from the Future"
  Moscow, MGIMO-University, September 26-27, 2008, Panel title "Management of communications" с доклад на тема:

   

  The Role of Interactive Cooperation in Solving Global Problems

 • Да преведем Европа
 • Проект "Да преведем Европа"
  Осъществява се от фондация "Национален съвет за журналистическа етика".
  В проекта участват двама изявени магистри на департамент “Масови комуникации” на Нов български университет. Биляна Константинова и Илия Дафов са завършили успешно бакалавърска програма в същия департамент.
  Двамата участват в превеждането на трудни Европейски термини - информация, която е полезна за студентите по журналистика.
  Предстои издаване на речника "Да преведем Европа", в който ще има материали за различните политики на Европейския съюз и текстове на участниците в обучението по проекта.
  След завършването на обучението им в България и предстоящото им посещение в Брюксел, Биляна и Илия подариха на Департамента по масови комуникации тридесет броя от “Етичен кодекс на българските медии”, за да могат преподаватели и студенти да се запознаят с правилника, препоръките и решенията на Националния съвет за журналистическа етика.

   

 • С поздрав най-сърдечен, твой приятел вечен
 • Проект "С поздрав най-сърдечен, твой приятел вечен!"

  Празник за детето, организиран в Дома за деца, лишени от родителска грижа, кв. "Драгалевци”.
  Студенти от МП “Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността” с ръководители проф. Толя Стоицова, д.н., ст. ас. д-р Десислава Бошнакова и хон. ас. Росен Поцков инициираха проекта. Той е част от програмата на студентите, които в края на академичната 2006/2007 организираха специално събитие. Детският празник бе организиран на 20 юни 2007 г. за 56 деца на възраст между 3 и 7 години в неравностойно положение.
  Събитието бе подчинено на благотворителна кауза, ползите от него са социални – социална ангажираност на студентите и институцията, която го финансира.
  Студенти, взели участие в реализацията на проекта: Адриана Хаджиева, Габриела Стоичкова, Даниела Ранчова, Дима Блажева, Ирена Късметска, Кристина Тодорова, Рита Гъргоринова, Станислав Колев и Цветелина Чечебиева.
  Специалното събитие включваше Куклен театър, Театрална работилница с две сътруднички от социален център “Рождество Христово” и празненство за децата и гостите.

 • Езикът на вестниците и схващане същността на тероризма: Междукултурно разбиране
 • Проект "Езикът на вестниците и схващане същността на тероризма: Междукултурно разбиране"(Newspaper Language and the Experience of Terror: Cross-Cultural Understanding)
   
  Проектът е финансиран от Комисията за управление на проекти за стратегическо развитие на НБУ.
   
  Проектът представлява втори етап в медийните изследвания на тероризма, които включват междукултурни сравнения на водещи материали в пресата, излизаща в 4 култури – България, САЩ, Великобритания и Русия. Новата методология, която разработихме и предлагаме като възможност за междукултурни сравнения и разбирания, включва:

  1.Брой на уводните материали в официалните вестници и патерн (модел) на разпределението им за даден изучаван период;
  2.Литературен стил и специфичен характер на статиите;
  3.Фигуративен език – области от изпъкващи (salient) метафори;
  4.Обобщена структура на темите, отразяващи същността на терористичното събитие и
  5.Брой и същност на използваните исторически препратки в журналистическите материали.

  Смятаме, че тези 5 източника на информация дават възможност да опишем както глобалното, така и специфично националното в разбирането на тероризма, отразяван в официалната преса на различните култури.
  Проект „Феноменология на терористичните събития от 11 септември 2001, описани в международната преса” стартира като научноизследователски проект, целящ да допринесе за междукултурното разбиране на същността на тероризма, изучвайки медийното отразяване на безпрецедентните терористични атаки срещу СТЦ в Ню Йорк.
  Първият етап от проекта беше много трудоемък и обхвана работа по 3 месеца всяка година от 2002 до 2006 г. и в него взе участие интердисциплинарен българо-американски екип от психолози и филолози – с ръководител от българска страна проф. Толя Стоицова, д.н., и от американска страна – проф. д-р Хауард Р. Полио, Департамент по експеримнтална психология, Университет в Тенеси, Ноксвил, САЩ.
  Актуалността на проекта може да се представи лаконично с две ключови думи – „тероризъм” и „медии”. Първата отразява едно от най-силно негативните съвременни явления – тероризмът, който унищожава не само живота на хиляди невинни хора, а и заплашва сериозно демократичното развитие човешкото общество изобщо. Втората ключова дума визира възможността за сериозно влияние на днешните медии върху разбиранията на хората по отношение на социално значими събития от техния живот, каквито събития са съвременните форми на тероризъм.     
  Проектът попада сред приоритетите на НБУ по отношение на две направления: той е с междудисциплинарен характер (психолози, журналисти и филолози), започнал е и ще се реализира с международно участие (продължаване работата с американските колеги). На втория етап от проекта проф. Толя Стоицова, д.н. участва в Научна конференция „Интердисциплинарен анализ на агресията и тероризма” в Милафлоре (близо до Мадрид), Испания с доклад.
  На 19 ноември 2007 г. предстои провеждането на научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, организирана от НБУ, департамент „Масови комуникации” с ръководител проф. Толя Стоицова и координатор Андрей Велчев.

 • Анализ на съдържанието на националните всекидневници в първата година на членството на България в ЕС
 • Проект "Анализ на съдържанието на националните всекидневници в първата година на членството на България в ЕС"

  Ръководител на проекта:
  ст.ас. д-р Десислава Бошнакова, директор на магистърска програма „Управление на масовите комуникации и връзки с общесвеността”
   

  Членове на екипа:

  1. проф. Толя Стоицова, д.н., ръководител на департамент „Масови комуникации”, анализ на психологическите аспекти от съдържанието на медиите.

  2. доц. д-р Антоий Гълъбов, Институт по социология към БАН, изготвяне на социологическата матрица за анализ на данните и консултиране по същността на метода анализ на съдържанието.
  3. Тринадесет студенти от бакалавърската програма „Масови комуникации”
   
  Програма „Масови комуникации” подготвя студентите в две основни направления – журналистика и Връзки с обществеността. Студентите и от двете специалности работят в и с медиите и е необходимо да ги познават много задълбочено. У нас се провеждат много изследвания за рекламния обем, тиража и аудиторията на медиите, но няма изследвания за съдържанието на медиите. С активното участие на студенти, проектът има за цел да изследва съдържанието на националните всекидневници в няколко основни насоки:
  - Съотношение редакторско съдържание – реклама;
  - Съотношение на темите, засегнати в редакторското съдържание ;
  - Типология на визуалните елементи в медиите – снимки, схеми, таблици, графики и др.;
  - Анализ на явното и скритото съдържание на редакторския текст;
  - Анализ на явните и скритите послания към читателите;
  - Очертаване на основните теми, които медиите следят;
  - Анализ на езика и стила на медийните текстове.
   
  Проектът – работата по него и резултатите:
  - Ще позволи на студентите, участващи в него, да натрупат практически опит в провеждането на научни изследвания, свързани с анализ на съдържанието на медии, което е важно умение за бъдещата им реализация;
  - Ще покажат, че НБУ е мястото, което подкрепя научни изследвания и допринася за развитието на медийното пространство;
  - Ще бъдат едни от първите публично огласени изводи за всекидневниците в България, направени чрез метода на анализ на съдържанието.

 • Образите на Европа в първите европейски избори в България (2007)
 • Проект "Образите на Европа в първите европейски избори в България (2007)",
  разработван съвместно от екипи към два департамента - "Политически науки" и "Масови комуникации"
   
  Ръководители на проекта: доц. д-р Анна Кръстева и проф. Толя Стоицова, д.н.
   
  Членове на екипа
  доц. д-р Антоний Тодоров
  ас. д-р Росен Стоянов
  ст. ас. д-р Десислава Бошнакова
  Ивелина Павлова
  студенти от департамент “Политически науки” и “Масови комуникации”
   
  Целта на проекта е да анализира как българският политически и медиен дискурс артикулира Европа в образи, политики, послания по време на кампанията за изборите за български представители в Европейския парламент (2007 г.).

  Обект на изследването са: рекламни материали, лозунги, афиши на партиите, участващи в предизборната надпревара, интервюта на лидери, кандидати за европейски депутати, преса, сайтове, т. н.

  Анализът е фокусиран върху два проблема:

  - относителното място на проблематиката на Европа в общия масив теми и послания;

  - образите на Европа, които политици и журналисти предлагат на българската общественост.
  Изследването ще използва следните методи:

  - контент анализ;

  - дискурс анализ;

  - експертни оценки.
   Резултатите от проекта ще бъдат докладвани на научни семинари и кръгла маса.

 • Г-н Гладстон и българите
 •  

  Проект за  документален филм “Г-н Гладстон и българите”. Филмът е посветен на 200-годишнината от рождението на великия британски държавник, юли 2009 г. – март 2010 г. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на ЦФСР.

   

  Повече информация има тук.

 • Медиен портрет на въоръжените групировки в Сирия
 • „Медиен портрет на въоръжените групировки в Сирия“
  Доц. д-р Мира Майер и
  проф. Толя Стоицова, д.н.
  Проектът се фокусира върху отразяването в медиите, по-специално в пресата,
  на същността на въоръжени групировки – бунтовнически и подкрепящи властта в Сирия, които извършват или могат да извършат терористични актове на различни територии по света, включително и в България. Информирането на гражданите, както и влиянието на подобна информация, са изключително важен елемент в развитието на гражданското общество.
  Една от основните цели е да се приложи научен подход в изучаването на дейността на съвременните потенциални терористични заплахи, произтичащи от военния конфликт в  Сирия, на територията на която, съществуват доста различни религиозни въоръжени групировки. За достигането на тази цел се прави опит за съчетаване на познанията на изследователите като се търсят пресечни точки между политологичната, медийната и социално психологичната област, както и тази, на международните отношения. Проектът дава възможност на дипломанти и студенти от два департамента – „Масови комуникации“ и „Политически науки“,  да участват в изследователска дейност като провеждат емпирични изследвания на медиите, участват в обработката и интерпретацията на данните и представянето на резултатите на публични форуми.

 • Treasure hunt
 • Проект "Treasure hunt" на студенти от магистърската програма „Управление на възки с обществеността” под ръководството на доц. д-р Десислава Бошнакова.
  Проектът е първото за НБУ събитие за търсене на съкровище "Treasure Hunt".


  Повече информация ще намерите тук.

 • Джаз и поезия
 • Проектът "Джаз и поезия" е реализиран с подкрепата на Фонд "Учебни програми"към БФ. Този проект е междудепартаментен и е проведен под ръководството на  Калин Калчев, докторант на
  департамент "Масови комуникации".


  Повече информация за проекта ще намерите тук.

 • Международен пътуващ университет
 • Информация за международния пътуващ университет да се намери тук

  Плакат за събитието може да се намери тук.

 • „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения“
 • Участие на проф. д-р Руси Маринов в общоуниверситетски проект от страна на НБУ като партньор в европейски проект „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения“.
  Финансирането на проекта е осигурено от Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Kомпетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия→BG051PO002/12/2.2-08.
  Основната цел на проекта е укрепване и повишаване знанията и уменията на служителите в Регионалната здравна инспекция, за идентифициране и решаване на ключови проблеми в сферата на здравеопазването, реализиране на ефективни политики и постигане ефективност на администрацията.
  Дейностите по специализирано обучение обхващат служителите в РЗИ Стара Загора, заемащи ръководни длъжности, изпълняващи експертни и контролни функции и специалисти с аналитични функции.
  Проф. д-р Руси Маринов е участвал като обучител по време на дискусии, тренинг и лекции на тема „Мениджмънт на кризи и конфликти, практически аспекти“ в периода април – май 2014 г.
  Организатори: НБУ и Регионална здравна инспекция, Стара Загора.

 • Уъркшоп на студенти от НБУ с топ журналисти, занимаващи се с международни теми
 • Уъркшоп на студенти от НБУ с топ журналисти, занимаващи се с международни теми
  Ръководители: доц. д-р Десислава Бошнакова и ас. Десислава Данкова
  На 23 март 2014 г. в НБУ се проведе уъркшоп с топ журналисти, занимаващи се с международни теми:
  ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ - bTV
  ГАСАН НАСЪР - журналист на свободна практика
  ГЕОРГИ МИЛКОВ - в. 24 ЧАСА, сп. GEO
  ЕМИЛ СПАХИЙСКИ - в. ТРУД
  КРАСИМИР ЯНКОВ - в. ДНЕВНИК
  ЛИЛИЯ ПОПОВА - сп. ЖЕНАТА ДНЕС
  АЛЕКСАНДРИНА АВРАМОВА - НОВА ТВ
  СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ - в. СЕГА
  Събитието е съвместна инициатива на департамент „Масови комуникации“ и Beyond Your World (проект на холандското Министерство на външните работи и Европейската комисия- Young journalists on global issues: Mainstreaming development awareness in journalism education in the European Union” („Отвъд нашия и вашия свят – млади журналисти за глобалните проблеми: популяризиране и развиване на осведомеността в областта на образованието по журналистика в Европейския съюз”).
  На срещата с журналистите взеха участие не повече от 100 студенти по журналистика от НБУ, Американски университет в България, УНСС, ФЖМК на СУ и други университети, в които се изучава специалност журналистика.

 • ПРОЕКТ „МЛАДИ И ОПИТНИ“ - ПО МОДЕЛА НА БЪРЗИ СРЕЩИ (SPEED DATING)
 • ПРОЕКТ „МЛАДИ И ОПИТНИ“ - ПО МОДЕЛА НА БЪРЗИ СРЕЩИ (SPEED DATING)

  17 май 2016 г., НБУ, корпус 2, зали 403, 405 и 407

  Ръководители: доц. д-р Десислава Бошнакова и ас. Десислава Данкова
  Организатори:
  студенти трети курс, специалност „Връзки с обществеността“

  Организационен екип:
  Ива Петкова, Стефани Илиева, Ива Найденова, Гергана Богоева, Миранда Блякчори, Криси Стефанова, Антоанна Стоименова, Диана Лазарова, Михаела Ахчиева, Маргарита Борованска, Габриела Лекова

  „Млади и опитни“ е събитие, което цели да образова и информира колегите от департамент „Масови комуникации“ по теми, свързани с работните навици, изисквания и качества, които всеки трябва да притежава, за да се развива в сферата на ПР и журналистика.

  Гост-лектори:
  Маги Гигова – Журналист в www.epicenter.bg и блогър
  Доника Ризова – PR в BG ON AIR TV
  Александър Христов – Акаунт директор в Civitas Bulgaria
  Антон Йорданов – Журналист във в. Труд
  Любомир Аламанов – Генерален мениджър в SiteMedia
  Александър Рангелов – Спортен журналист в БНТ и BG ON AIR
  Ива Неделчева – Strategic Communication Manager в EVENTURY ltd.

  Модератори:
  екипът на „Млади и опитни“

  Участници:
  студенти от програмите на департамент „Масови комуникации“

  Speed Dating (Бързи срещи) „Млади и опитни“ е събитие, което е създадено с цел да се срещнат студентите от департамент „Масови комуникации“ с бъдещите им колеги от сферата на ПР и журналистика. Опитът и младостта се срещат очи в очи, за да разговарят по теми, общовалидни за всички, които търсят реализация в професията. Събитието е насочено към студенти, които нямат трудов опит или много малък такъв. Те ще могат да задават своите въпроси, на които ПР практици и журналисти ще отговарят под формата на спийд дейтинг.

  Гост-лекторите са известни професионалисти в сферата, както на ПР, така и на журналистиката. Те работят в едни от най-утвърдените медии у нас, както и в реномирани агенции, доказали се през годините. Някои от тях за пръв път ще застанат пред студентите на НБУ, а други са добре познати от предишни подобни събития. Екипът на „Млади и опитни“ е събрал на едно място утвърдени професионалисти, които да са интересни и да действат мотивиращо на студентите.

 • Проект „Индекс на доверието“
 • Проект „Индекс на доверието“

  През пролетта на 2016 година проф. Толя Стоицова, д.н. участва от страна на НБУ като академичен партньор на ПР агенция AMI Communications България по проект „Индекс на доверието“.
  Проектът „Индекс на доверието“ има за цел да оцени доверието на 4 основни групи –журналисти, блогъри, потребители в работоспособна възраст и представители на бизнеса в страната. Ще бъде измерена динамиката на доверието сред четири групи, ще бъде анализирани компонентите и ще се идентифицират достоверните източници на информация, както и това как доверието влияе на поведението и очакванията към бизнеса и неговите лидери.
  Резултатите от проекта ще се представят на пресконференция с името и на НБУ, в медии, както и пред студенти в семинара „Знания за ПР практици и журналисти“. В резултат на изследванията е публикувана студия в Годишника на департамента по масови комуникации с интерпретация на резултатите от изследването.

 • Проект P2P - counrering hate speech and extremism
 • Проект P2P - counrering hate speech and extremism
  През пролетта на 2017 година се реализира проект P2P - counrering hate speech and extremism.
  Това е проект, реализиран съвместно с държавния департамент на САЩ и компанията Фейсбук.


  Ръководители на проекта са: гл. ас. д-р Кирил Аврамов, гл. ас. д-р Любомир Стефанов и гл. ас. д-р Евелина Христова.
  Включени са студенти от курсовете „Тактики за връзки с обществеността“ и „Интегрирани маркетингови комуникации“.


  Повече за целите, идеите и събития, свързани с проекта има на следните линкове:
  https://news.nbu.bg/bg/events/risuvane-na-otkrito-art-pyrformyns!17191


  https://news.nbu.bg/bg/events/diskusiq-i-igra-na-tema-koi-sa-dopirnite-ni-tochki!17476

   

 • РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕПОДАВАНЕ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ НБУ И МОСКОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН ЛИНГВИСТИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
 • РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕПОДАВАНЕ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ НБУ И МОСКОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН ЛИНГВИСТИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ


  Проектът включва няколко дейности, сред които са преподаване през пролетния семестър на академичната 2015/2016 г. в специалността „Връзки с обществеността“ в МДЛУ; изследване на съвременната руска култура за научна студия на доц. Александрова; дистанционна среща между студенти от НБУ и МДЛУ в рамките на семинара „Знания за ПР и журналисти“; сравнителен анализ между програмите „Връзки в обществеността“ в двата университета.
  Участник от страна на НБУ е доц. Петя Александрова д.н.


  Повече информация има на този линк:
  http://projects.nbu.bg/projects_inner.asp?pid=591

 • Проект срещу фалшивите новини
 • Проект срещу фалшивите новини


  Проектът е разработен от агенция Юнайтед Партнърс, съвместно с НБУ.
  От страна на НБУ ръководител е гл. ас. д-р Евелина Христова. Този проект включва също така студенти в практическата и изследователската му работа. Те са участвали в подготовката на проекта, в създаването на база данни и в организирането на специално събитие.

   

  Повече информация има на този линк:
  https://news.nbu.bg/bg/news/pyrvata-faza-na-proekta-za-borba-s-falshivite-novini-hack-the-fake-news-zavyrshi-s-tehnologichni-resheniq-s-dobyr-potencial!17873

   

 • Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма, 2016 - 2017
 • Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма


  Това е спечелен проект като партньорска организация, съвместно с Фондация Програма достъп до информация. Проектът е към Институт „Отворено общество“, програма „Подкрепа на студентски иновации“
  Ръководители от страна на НБУ са доц. Петя Александрова, д.н. и гл. ас. д-р Евелина Христова.

   

  На 22 март 2017 г. в НБУ се проведе семинар „Достъп до информация и обществени комуникации“ съвместно с Департамент „Масови комуникации“. Събитието бе заключително по проект, подкрепен в рамките на Програма за студентски иновации от Институт „Отворено общество“ – София и Фондация „Микрофонд – София“. Доц. Петя Александрова, д.н. и гл. ас. д-р Евелина Христова представиха резултатите от дейностите по проекта – практически курс със студенти от професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в периода ноември 2016 – януари 2017, продължаващ стаж на двама от завършилите курса студенти и основа за добро сътрудничество между ПДИ и НБУ в процеса на разширяване на практическите знания и умения на студентите в областта на достъпа до информация. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи ключовата роля на ПДИ като застъпник за свободата на информация в България. Ръководителят на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов представи Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) през множество казуси на журналисти, неправителствени организации и граждани. За работата си със ЗДОИ в провеждането на журналистически разследвания разказаха журналистите Мартина Бозукова (Медиапул), Красен Николов (Медиапул), Христо Христов (Държавна сигурност.com), Росен Босев (Капитал), Евелина Гечева (Академика.bg) и Спас Спасов (Капитал и Дневник в гр. Варна). Бе прожектиран образователния филм „Имам правото да знам“, изготвен по поръчка на ПДИ през 2016. Студентите Аида Бурнучян, Десислава Пенева и Мирослава Кънева от НБУ представиха резултатите от практическата си работа в рамките на курса „Достъп до информация и обществени комуникации“.

   

   

 • Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма, 2017 - 2018
 • Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма


  „Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма“ е спечелен проект като партньорска организация, съвместно с Фондация Програма достъп до информация. Проект към Институт „Отворено общество“, програма „Подкрепа на студентски иновации“ и продължи и през академична 2017 – 2018 година.
  Ръководители от страна на НБУ са доц. Петя Александрова, д.н. и гл. ас. д-р Евелина Христова.

   

  На 19 януари 2018 г. представители на департамента по масови комуникации в НБУ и Програма Достъп до информация връчиха сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в НБУ за успешно преминаване на практическия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Второто издание на курса се проведе в периода 3 ноември 2017 – 19 януари 2018. Лектори бяха адвокатите Дарина Палова, Александър Кашъмов и Кирил Терзийски и юристът Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

  13 студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърска програма „Международни бизнес комуникации“ бяха запознати със стандартите и законодателството в областта на достъпа до информация, както и с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ. Студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Темите се отнасяха до съществуващи проблеми в родните им градове или въпроси, на които не бяха могли да получат отговори по друг начин. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

  В изпълнение на практическата задача курсистите се запознаха с процедурата по търсене на информация; преглеждаха сайтове на институции; документи по изпълнението на обществени поръчки; обаждаха се по телефона за входящ номер и обратна връзка за работата по заявленията им; сблъскаха се и с формалното изпълнение на закона; подаваха повторно заявления, при липсата на отговор.

  Студентите подготвиха и статии, описващи опита им от използването на процедурите по ЗДОИ, които ПДИ ще публикува в информационния си бюлетин (вж. в този брой „Войната по пътищата: животни срещу хора“ и „Кумаришкият площад: скука за много пари“).

  Снимки от връчването на сертификатите може да видите на http://www.aip-bg.org/about/gallery/106457/.

  Курсът се провежда за втора година в партньорство с департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
  Източник: http://www.aip-bg.org/

   

 • Проект Arts & Autority
 • През пролетния семестър на 2017/2018 година в шест дистанционни срещи (29 март – 3 май 2018) се проведе семинар на английски език на тема „Изкуства и власт“. Той се осъществи като резултат от партньорство между НБУ и Connecticut College, САЩ.

  Ръководител на проекта от българска страна – доц. д.н. Петя Александрова

  От страна на Connecticut College – гл. ас. Лора Литъл.

  В проекта от НБУ участваха студенти от програмите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Политически науки“ и „Англицистика“, както и студенти по програма „Еразъм“. От Connecticut College участваха студенти от департамент Slavic Studies. В семинара се включиха като лектори  гл. ас. д-р Росица Генчева, гл. ас. д-р Методи Методиев, ас. Христо Панчугов.

  Темата на семинара беше отношенията между творци и техните произведения с тоталитарните системи на Съветския съюз и социалистическия блок. Студентите се групираха по интереси и всяка двойка (студент от НБУ и студент от Connecticut College) направи презентация по избрани от самите участници произведения, автори, акции, събития.

  Студенти от „Кино и телевизия“ се включиха в заснемането на откъси от семинарите и монтирането им в

  30 минутен филм за събитието.

   

   

 • Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма, 2018 - 2019
 • Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма


  „Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма“ е спечелен проект като партньорска организация, съвместно с Фондация Програма достъп до информация. Проект към Институт „Отворено общество“, програма „Подкрепа на студентски иновации“ и продължи и през академична 2018 – 2019 година.
  Ръководители от страна на НБУ са доц. Петя Александрова, д.н. и гл. ас. д-р Евелина Христова.

   

  На 19 януари 2019 г. представители на департамента по масови комуникации в НБУ и Програма Достъп до информация връчиха сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в НБУ за успешно преминаване на практическия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Второто издание на курса се проведе в периода 3 ноември 2018 – 19 януари 2019. Лектори бяха адвокатите Дарина Палова, Александър Кашъмов и Кирил Терзийски и юристът Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

  11 студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърска програма „Международни бизнес комуникации“ бяха запознати със стандартите и законодателството в областта на достъпа до информация, както и с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ. Студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Темите се отнасяха до съществуващи проблеми в родните им градове или въпроси, на които не бяха могли да получат отговори по друг начин. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

  В изпълнение на практическата задача курсистите се запознаха с процедурата по търсене на информация; преглеждаха сайтове на институции; документи по изпълнението на обществени поръчки; обаждаха се по телефона за входящ номер и обратна връзка за работата по заявленията им; сблъскаха се и с формалното изпълнение на закона; подаваха повторно заявления, при липсата на отговор.

  Студентите подготвиха и статии, описващи опита им от използването на процедурите по ЗДОИ, които ПДИ ще публикува в информационния си бюлетин. 

  Снимки от връчването на сертификатите може да видите на http://www.aip-bg.org/about/gallery/106457/. 

  Курсът се провежда за трета година в партньорство с департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
  Източник: http://www.aip-bg.org/

 • EUMEPLAT - Европейски медийни платформи - оценяване на позитивните и негативните ефекти върху европейската култура
 • Проектът EUMEPLAT обединява учени от десет държави, които анализират ролята на медийните платформи за насърчаване или разрушаване на европейската идентичност. Основавайки се на предположението, че европейското измерение рядко е доминиращо в медийната среда и фокусирайки се върху процеса на „платформизация“ и неговите положителни и отрицателни външни ефекти, основният изследователски въпрос е дали новите платформи правят европейската култура по-европейска или не.

  Партньорите по проекта EUMEPLAT, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, са:


  IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione, Italy

  HBI – Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow Institut, Germany

  UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo, Italy

  UOC – Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Spain

  UGent – Universiteit Gent, Belgium

  BILKENT – Bilkent Universitesi Vakif, Turkey

  IKED – Foreningen IKED, Sweden

  CU – Univerzita Karlova, Czech Republic

  NKUA – Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon, Greece

  ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

  UNIVE – Università Ca’ Foscari Venezia, Italy

  NBU – New Bulgarian University, Bulgaria

   

  Финансираният от ЕС проект EUMEPLAT ще проведе мултидисциплинарен анализ, за ​​да хвърли светлина върху това дали новите платформи (YouTube, Instagram, TikTok, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, iTunes и др.) правят европейската култура по-европейска. За да отговори на този въпрос, проектът ще изследва индикатори, свързани с производството, разпространението и потреблението на аудиовизуално съдържание. Ще се търсят и модели на национално, регионално и европейско ниво.

  Подходът е да се предоставят подробни познания за еволюцията на европейския медиен пейзаж; да се създаде работеща дефиниция на „европеизация“ и да се предоставят на политиците насоки за разглеждането й като стратегически

  Очакваното въздействие е свързано със запълване на празнината в знанията за европейския медиен пейзаж в глобалния сценарий, осъществяване на анализ на медийния пейзаж, предлагане на надеждна прогноза за развитието на европейския медиен пейзаж, разработване на анализ за това как се развива европейското политическо и културно пространство и какви са перспективите.

  Работна среща по проект EUMEPLAT в НБУ, октомври 2022

   

   This project has been funded with support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101004488.