ДепартаментМасови комуникации

Проекти

 • Лятна школа по връзки с обществеността
 • През месец октомври 1998 г. департамент "Масови комуникации" кандидатства с проект за лятна школа "Европейски тенденции в Пъблик рилейшънс" пред Фонд "Стратегическо развитие на департаменти и програми" към Нов български университет. През март 1999 г. проектът е одобрен и финансиран. На първата лятна школа по Пъблик рилейшънс студенти, действащи практици и преподаватели чуха актуални разработки по темата и дискутираха проблемите с г-н Пиер Андре Евро - координатор на Международната асоциация по пъблик рилейшънс със седалище в Париж. Докладите и изказванията са събрани и издадени в специален сборник, който  се ползва и като учебно пособие от студентите, изучаващи съответните специалности, а също така и от всички, за които развитието на теорията и практиката на Пъблик рилейшънс представлява интерес.
  Положителните отзиви от страна на Международната асоциация по Пъблик рилейшънс, както и номинирането на лятната школа в раздела за най-значими събития през 1999 г. по време на годишните награди на Българското дружество за връзки с обществеността, са основен мотив на Фонда за стратегическо развитие да подкрепи инициативата отново. Във втората лятна школа на тема "21 век - век на хиперманипулацията" през 2000 г. участват студенти и от други университети, а специални гости с доклади са д-р Алън Сентър, Желю Желев и Михаил Неделчев.
  Идеята за трета лятна школа "Политически пъблик рилейшънс - парадокс по български" се подкрепи от личности като Негово Превъзходителство Емануел Зисман, Иван Кръстев, Любомир Аламанов, Татяна Буруджиева, Аня Дайнова, Ива Николова, Мария Гергова, както и много студенти и преподаватели от Нов български университет, СУ "Климент Охридски" и Русенски университет "Ангел Кънчев". Възможността да се обмени практически опит, да се излезе извън рамките на класическото слушане и четене на лекции със специалното участие на Анелия Дошева и Камен Воденичаров, както и интересът към темата на четвъртата лятна "Пъблик рилейшънс в изкуството - Изкуството в Пъблик рилейшънс", превърна инициативата в традиция. Петата лятна школа "Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации" се провежда с идеята да се обърне внимание на все по-налагащата се тенденция за интеграция на комуникациите в българската практика, като едновременно с това бъде и повод за обмяна на опит между специалисти от сферите на маркетинговите, рекламните, Пъблик рилейшънс и Интернет комуникации.

   

  Сборници от Летните школи по връзки с обществеността има тук.

  Лятна школа 2017

  Лятна школа 2016

  Лятна школа 2015

  Лятна школа 2014

  Лятна школа 2013

  Лятна школа 2012

  Лятна школа 2011

  Лятна школа 2010

  Лятна школа 2009

  Лятна школа 2008

  Лятна школа 2007

  Лятна школа 2006

  Лятна школа 2005

  Лятна школа 2004

  Лятна школа 2003

  Лятна школа 2002

   

   

 • Управление на специални събития - ден на усмивката
 • Студентският проект на тема: “Управление на специални събития – ден на усмивката (по случай завършването на учебната година и деня на детето – 1 юни)” с научен ръководител ст. ас. д-р Десислава Бошнакова. Проектът е представен пред комисията на Магистърски факултет за финансиране към фонд “Учебни програми” по точка 3 Проект, свързан с обучение и изяви на студенти – юни 2009 г.

   

  Повече информация за проекта има публикувана тук.

 • Преекспониране на агресията в медиите
 • Студентски проект на тема: “Преекспониране на агресията в медиите” с научен ръководител ст. ас. д-р Десислава Бошнакова. Проектът е представен пред комисията на Магистърски факултет за финансиране към фонд “Учебни програми” по точка 3 Проект, свързан с обучение и изяви на студенти – май 2009 г.

 • Място за бъдеще
 • Междудепартаментен проект на департамент “Масови комуникации” и други организации на тема: “Място за бъдеще”
  На 26.02.2009 г. от 16.20 ч. в зала 210, корпус 1 на НБУ  се проведе дискусия между студенти на департамент "Масови комуникации" и представители на проекта "Място за бъдеще" на тема: "ПР тактики в работата на неправителствени организации с екологична насоченост". Участие взеха Петър Канев, Радосвета Кръстанова, Надежда Максимова, Евелина Христова и студенти от департамента по масови комуникации.

 • Междудепартаментен проект с департамент "Театър"
 • Междудепартаментен проект между департамент “Масови комуникации” и департамент “Театър”
  На 20.02.2009 г. от 16.50 ч. по Канал 1 в предаването "13+" бе представен дипломният проект "Сватба" по Елиас Канети на студенти от бакалавърска програма “Театър” с преподавател Снежина Петрова.
  От страна на департамент “Масови комуникации” участие в частта “Връзки с обществеността” на проекта взе докторант Евелина Христова.

 • World Politics: View from the Future
 • Участие на доц. д-р Руси Маринов по проект към Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ в международна научна конференция на тема:"World Politics: View from the Future"
  Moscow, MGIMO-University, September 26-27, 2008, Panel title "Management of communications" с доклад на тема:

   

  The Role of Interactive Cooperation in Solving Global Problems

 • Да преведем Европа
 • Проект "Да преведем Европа"
  Осъществява се от фондация "Национален съвет за журналистическа етика".
  В проекта участват двама изявени магистри на департамент “Масови комуникации” на Нов български университет. Биляна Константинова и Илия Дафов са завършили успешно бакалавърска програма в същия департамент.
  Двамата участват в превеждането на трудни Европейски термини - информация, която е полезна за студентите по журналистика.
  Предстои издаване на речника "Да преведем Европа", в който ще има материали за различните политики на Европейския съюз и текстове на участниците в обучението по проекта.
  След завършването на обучението им в България и предстоящото им посещение в Брюксел, Биляна и Илия подариха на Департамента по масови комуникации тридесет броя от “Етичен кодекс на българските медии”, за да могат преподаватели и студенти да се запознаят с правилника, препоръките и решенията на Националния съвет за журналистическа етика.

   

 • С поздрав най-сърдечен, твой приятел вечен
 • Проект "С поздрав най-сърдечен, твой приятел вечен!"

  Празник за детето, организиран в Дома за деца, лишени от родителска грижа, кв. "Драгалевци”.
  Студенти от МП “Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността” с ръководители проф. Толя Стоицова, д.н., ст. ас. д-р Десислава Бошнакова и хон. ас. Росен Поцков инициираха проекта. Той е част от програмата на студентите, които в края на академичната 2006/2007 организираха специално събитие. Детският празник бе организиран на 20 юни 2007 г. за 56 деца на възраст между 3 и 7 години в неравностойно положение.
  Събитието бе подчинено на благотворителна кауза, ползите от него са социални – социална ангажираност на студентите и институцията, която го финансира.
  Студенти, взели участие в реализацията на проекта: Адриана Хаджиева, Габриела Стоичкова, Даниела Ранчова, Дима Блажева, Ирена Късметска, Кристина Тодорова, Рита Гъргоринова, Станислав Колев и Цветелина Чечебиева.
  Специалното събитие включваше Куклен театър, Театрална работилница с две сътруднички от социален център “Рождество Христово” и празненство за децата и гостите.

 • Езикът на вестниците и схващане същността на тероризма: Междукултурно разбиране
 • Проект "Езикът на вестниците и схващане същността на тероризма: Междукултурно разбиране"(Newspaper Language and the Experience of Terror: Cross-Cultural Understanding)
   
  Проектът е финансиран от Комисията за управление на проекти за стратегическо развитие на НБУ.
   
  Проектът представлява втори етап в медийните изследвания на тероризма, които включват междукултурни сравнения на водещи материали в пресата, излизаща в 4 култури – България, САЩ, Великобритания и Русия. Новата методология, която разработихме и предлагаме като възможност за междукултурни сравнения и разбирания, включва:

  1.Брой на уводните материали в официалните вестници и патерн (модел) на разпределението им за даден изучаван период;
  2.Литературен стил и специфичен характер на статиите;
  3.Фигуративен език – области от изпъкващи (salient) метафори;
  4.Обобщена структура на темите, отразяващи същността на терористичното събитие и
  5.Брой и същност на използваните исторически препратки в журналистическите материали.

  Смятаме, че тези 5 източника на информация дават възможност да опишем както глобалното, така и специфично националното в разбирането на тероризма, отразяван в официалната преса на различните култури.
  Проект „Феноменология на терористичните събития от 11 септември 2001, описани в международната преса” стартира като научноизследователски проект, целящ да допринесе за междукултурното разбиране на същността на тероризма, изучвайки медийното отразяване на безпрецедентните терористични атаки срещу СТЦ в Ню Йорк.
  Първият етап от проекта беше много трудоемък и обхвана работа по 3 месеца всяка година от 2002 до 2006 г. и в него взе участие интердисциплинарен българо-американски екип от психолози и филолози – с ръководител от българска страна проф. Толя Стоицова, д.н., и от американска страна – проф. д-р Хауард Р. Полио, Департамент по експеримнтална психология, Университет в Тенеси, Ноксвил, САЩ.
  Актуалността на проекта може да се представи лаконично с две ключови думи – „тероризъм” и „медии”. Първата отразява едно от най-силно негативните съвременни явления – тероризмът, който унищожава не само живота на хиляди невинни хора, а и заплашва сериозно демократичното развитие човешкото общество изобщо. Втората ключова дума визира възможността за сериозно влияние на днешните медии върху разбиранията на хората по отношение на социално значими събития от техния живот, каквито събития са съвременните форми на тероризъм.     
  Проектът попада сред приоритетите на НБУ по отношение на две направления: той е с междудисциплинарен характер (психолози, журналисти и филолози), започнал е и ще се реализира с международно участие (продължаване работата с американските колеги). На втория етап от проекта проф. Толя Стоицова, д.н. участва в Научна конференция „Интердисциплинарен анализ на агресията и тероризма” в Милафлоре (близо до Мадрид), Испания с доклад.
  На 19 ноември 2007 г. предстои провеждането на научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, организирана от НБУ, департамент „Масови комуникации” с ръководител проф. Толя Стоицова и координатор Андрей Велчев.

 • Анализ на съдържанието на националните всекидневници в първата година на членството на България в ЕС
 • Проект "Анализ на съдържанието на националните всекидневници в първата година на членството на България в ЕС"

  Ръководител на проекта:
  ст.ас. д-р Десислава Бошнакова, директор на магистърска програма „Управление на масовите комуникации и връзки с общесвеността”
   

  Членове на екипа:

  1. проф. Толя Стоицова, д.н., ръководител на департамент „Масови комуникации”, анализ на психологическите аспекти от съдържанието на медиите.

  2. доц. д-р Антоий Гълъбов, Институт по социология към БАН, изготвяне на социологическата матрица за анализ на данните и консултиране по същността на метода анализ на съдържанието.
  3. Тринадесет студенти от бакалавърската програма „Масови комуникации”
   
  Програма „Масови комуникации” подготвя студентите в две основни направления – журналистика и Връзки с обществеността. Студентите и от двете специалности работят в и с медиите и е необходимо да ги познават много задълбочено. У нас се провеждат много изследвания за рекламния обем, тиража и аудиторията на медиите, но няма изследвания за съдържанието на медиите. С активното участие на студенти, проектът има за цел да изследва съдържанието на националните всекидневници в няколко основни насоки:
  - Съотношение редакторско съдържание – реклама;
  - Съотношение на темите, засегнати в редакторското съдържание ;
  - Типология на визуалните елементи в медиите – снимки, схеми, таблици, графики и др.;
  - Анализ на явното и скритото съдържание на редакторския текст;
  - Анализ на явните и скритите послания към читателите;
  - Очертаване на основните теми, които медиите следят;
  - Анализ на езика и стила на медийните текстове.
   
  Проектът – работата по него и резултатите:
  - Ще позволи на студентите, участващи в него, да натрупат практически опит в провеждането на научни изследвания, свързани с анализ на съдържанието на медии, което е важно умение за бъдещата им реализация;
  - Ще покажат, че НБУ е мястото, което подкрепя научни изследвания и допринася за развитието на медийното пространство;
  - Ще бъдат едни от първите публично огласени изводи за всекидневниците в България, направени чрез метода на анализ на съдържанието.

 • Образите на Европа в първите европейски избори в България (2007)
 • Проект "Образите на Европа в първите европейски избори в България (2007)",
  разработван съвместно от екипи към два департамента - "Политически науки" и "Масови комуникации"
   
  Ръководители на проекта: доц. д-р Анна Кръстева и проф. Толя Стоицова, д.н.
   
  Членове на екипа
  доц. д-р Антоний Тодоров
  ас. д-р Росен Стоянов
  ст. ас. д-р Десислава Бошнакова
  Ивелина Павлова
  студенти от департамент “Политически науки” и “Масови комуникации”
   
  Целта на проекта е да анализира как българският политически и медиен дискурс артикулира Европа в образи, политики, послания по време на кампанията за изборите за български представители в Европейския парламент (2007 г.).

  Обект на изследването са: рекламни материали, лозунги, афиши на партиите, участващи в предизборната надпревара, интервюта на лидери, кандидати за европейски депутати, преса, сайтове, т. н.

  Анализът е фокусиран върху два проблема:

  - относителното място на проблематиката на Европа в общия масив теми и послания;

  - образите на Европа, които политици и журналисти предлагат на българската общественост.
  Изследването ще използва следните методи:

  - контент анализ;

  - дискурс анализ;

  - експертни оценки.
   Резултатите от проекта ще бъдат докладвани на научни семинари и кръгла маса.

 • Г-н Гладстон и българите
 •  

  Проект за  документален филм “Г-н Гладстон и българите”. Филмът е посветен на 200-годишнината от рождението на великия британски държавник, юли 2009 г. – март 2010 г. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на ЦФСР.

   

  Повече информация има тук.

 • Медиен портрет на въоръжените групировки в Сирия
 • „Медиен портрет на въоръжените групировки в Сирия“
  Доц. д-р Мира Майер и
  проф. Толя Стоицова, д.н.
  Проектът се фокусира върху отразяването в медиите, по-специално в пресата,
  на същността на въоръжени групировки – бунтовнически и подкрепящи властта в Сирия, които извършват или могат да извършат терористични актове на различни територии по света, включително и в България. Информирането на гражданите, както и влиянието на подобна информация, са изключително важен елемент в развитието на гражданското общество.
  Една от основните цели е да се приложи научен подход в изучаването на дейността на съвременните потенциални терористични заплахи, произтичащи от военния конфликт в  Сирия, на територията на която, съществуват доста различни религиозни въоръжени групировки. За достигането на тази цел се прави опит за съчетаване на познанията на изследователите като се търсят пресечни точки между политологичната, медийната и социално психологичната област, както и тази, на международните отношения. Проектът дава възможност на дипломанти и студенти от два департамента – „Масови комуникации“ и „Политически науки“,  да участват в изследователска дейност като провеждат емпирични изследвания на медиите, участват в обработката и интерпретацията на данните и представянето на резултатите на публични форуми.

 • Treasure hunt
 • Проект "Treasure hunt" на студенти от магистърската програма „Управление на възки с обществеността” под ръководството на доц. д-р Десислава Бошнакова.
  Проектът е първото за НБУ събитие за търсене на съкровище "Treasure Hunt".


  Повече информация ще намерите тук.

 • Джаз и поезия
 • Проектът "Джаз и поезия" е реализиран с подкрепата на Фонд "Учебни програми"към БФ. Този проект е междудепартаментен и е проведен под ръководството на  Калин Калчев, докторант на
  департамент "Масови комуникации".


  Повече информация за проекта ще намерите тук.

 • Международен пътуващ университет
 • Информация за международния пътуващ университет да се намери тук

  Плакат за събитието може да се намери тук.

 • Международен пътуващ университет
 • Информация за международния пътуващ университет да се намери тук

  Плакат за събитието може да се намери тук.