ДепартаментМасови комуникации

Разработени учебни програми

Бакалавърски програми

 

Журналистика

 

Връзки с обществеността

 

 

Майнър програми (втора специалност)

 

Журналистика

 

Връзки с обществеността

 

 

Магистърски програми

Журналистика и ПР

 

Международни бизнес комуникации (на английски език)

 

 

Докторски програми

 

Медии и обществени комуникации