facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 1996

godishnik-1996-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 1996

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 1996. ISSN 1310-8670

Годишници

„Годишник 1996” е първият годишник на департамент “Масови Комуникации”. Оригиналът е издаден на хартия. С него се ознаменува и първият завършил випуск бакалаври на департамента. Съдържанието е разделено на три сектора. В първия сектор свои студии представят преподавателите доц. д-р Толя Стоицова, Бисера Занкова, доц. д-р Руси Маринов, доц. д-р Владимир Михайлов и доц. д-р Александър Янакиев. Във втория раздел са поместени курсови и дипломни работи на студенти. Третият раздел е “Как да бъдем технологично коректни в дигиталната епоха” с преводни материали по темата.

 

Съдържание