facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 1997

godishnik-1997-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 1997

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 1997. ISSN 1310-8670

Годишници

Вторият годишник представлява своеобразна самооценка за качеството на работата в департамента през учебната година. Той съдържа студии на преподаватели, оригинални студентски публикации, дипломни работи, материали от международни конференции. Разделът “Двупосочната улица на Пъблик рилейшънс” предлага преводни текстове, свързани с новите пътища за комуникация в специалността.

 

Съдържание