facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 1998

godishnik-1998-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 1998

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 1998. ISSN 1310-8670

Годишници

В „Годишник 1998” са поместени студии на преподаватели и студенти. Отбелязана е международната научна конференция “Медии и комуникации през 21. век”. Публикувана е цялата документация по създаването и регистрирането на студентското “Сдружение за ефективни връзки с обществеността” към Нов български университет. Разделът с преводни материали “Триъгълникът: продуцент, сценарист, режисьор” е по преводни материали от проект на международната организация СИЛЕКТ, в която НБУ членува чрез своя департамент по масови комуникации.

 

Съдържание