facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 1999

godishnik-1999-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 1999

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 1999. ISSN 1310-8670

Годишници

Този годишник е посветен на журналистиката като професия и образование. Идеята е чрез публикуваните студии от преподаватели и студенти, чрез подбраните курсови работи, чрез студентския етичен кодекс, чрез преводните материали на журналистическа тематика да се направи ретроспекция на работата в департамента и да се очертаят тенденциите в развитието на променящата се журналистическа същност.

 

Съдържание