facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2000

godishnik-2000-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2000

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2000. ISSN 1310-8670

Годишници

Традиционно са включени студии на преподаватели, студентски публикации, дипломни работи, както и са представени завършилите през учебната година дипломанти. Отделно е дискутирана темата за медийната грамотност, както и теми, свързани с възможностите на телевизията, комуникацията във виртуалните общности, изследванията в Пъблик рилейшънс.

 

Съдържание