facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2001

godishnik-2001-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2001

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2001. ISSN 1310-8670

Годишници

Съдържа научноизследователски студии, посветени на публичността и журналистиката, новите кинематографични тенденции, стратегиите и манипулациите на президентските избори, началото на телевизията, потребностите на зрителя, визуалните парадокси на анимационното кино, съвременните комуникации и др. За първи път се публикуват докторантски публикации и магистърски проекти.

 

Съдържание