facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2002

godishnik-2002-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2002

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2003. ISSN 1310-8670

Годишници

Разделите са: “Студии на преподаватели”, “Публикации на докторанти”, “Студентски проекти”, “Документи за търсене на работа”, “Лятна школа”, “Международни контакти”, “В библиотеката”, “Арт мениджмънт”. Темите на изследванията са посветени на алтернативните подходи за проучване на телевизионната комуникация, отношението старо кино – нови медии, използването на светлината за пренос на информация, информационните методи за комуникационно въздействие.

 

Съдържание