facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2003

godishnik-2003-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2003

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2004. ISSN 1310-8670

Годишници

Включени са изследванията: “Мисли за журналистическата етика в предходно време”, “Възраждане на феноменологичния подход: начин за разбиране на човека и неговия свят”, “Бавното проникване”, “Обществени информационни кампании”, “Диалогичният хронотоп – теоретични идеи”, “Активна комуникация и дигитални технологии в телевизията”, “Филмовото изкуство в двоичен код”, “Подходи за интерпретиране на информационните потоци”, “Матрицата, изкуствен интелект и други комуникационни визии за бъдещето”, “Регулативни механизми за подпомагане на киното и телевизията в Европейския съюз”. Публикациите от студенти са в областта на интегрираните комуникации, медийната агресия, лобизма, късните новинарски емисии, жените в рекламните постери, конфликтния мениджмънт, манипулациите в Пъблик рилейшънс.

 

Съдържание