facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2005

godishnik-2005-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2005

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2006. ISSN 1310-8670

Годишници

В раздела с публикации на преподаватели фигурират студиите: “Изчерпващият се телевизионен модел”, „Щрих от същността и ролята на “мигновено запечатващата памет”, “Екранът – поле на общуване”, “Програмиране в радиото и телевизията”, “Комуникационен мениджмънт и управление на знанието”. Включени са също публикации на докторанти, студентски разработки и материали, свързани с модели на различни етични кодекси, разработени от студентите по журналистика.

 

Съдържание