facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2006: [CD]

god-new-2006-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2006: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2007. ISSN 1310-8670

Годишници

„Годишник 2006” на департамент “Масови комуникации” е десетия юбилеен годишник и първият за НБУ, който се издава на електронен носител. В съдържанието влизат научноизследователски студии на преподаватели и докторанти, изследователски проекти на студенти – магистри, преводи на студенти - бакалаври,  списък на всички дипломирали се студенти от випуск 2006.

 

Съдържание