facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2007: [CD]

koritsa-godishnik-2007-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2007: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2008. ISSN 1310-8670

Годишници

„Годишник 2007” съдържа студии на преподаватели и докторанти, материали на студенти. Изследователските студии на преподавателите са посветени на следните теми - “Същинската история на средствата за масова комуникация”, “Ролята на ПР в развитието на организационната култура: Изследване на вътрешните публики”, “Новото в проблема “журналистическа етика”, “Комуникации, трансформация и промяна”, “Управлението  в  електронните медии”, “Правен статус на френския медиен регулатор”. Намерили са място и два филма от научните конференции на департамента - “Ние” журналистика и “Ние” ПР” и “Медии, тероризъм, сигурност”. Традиционно в годишника има информация за завършилите студенти на департамента от випуск 2007.

 

Съдържание