facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2009: [CD]

2009-godishnik_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2009: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2010. ISSN 1310-8670

Годишници

„Годишник 2009” на департамент “Масови комуникации” съдържа студии на преподаватели и докторанти; хабилитационният труд “Политическите комуникации в мрежата 2.0” на ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, избрани текстове от пролетната и есенната конференция на департамента. В изданието  са поместени и текстове на студенти от курса “Изкуство и медийно пространство”, както и информация за проведената лятна школа по ПР на тема “Шареният ПР”. Представени са две нови книги на преподаватели от департамента - “PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки” от  Десислава Бошнакова и “Конфликтен дискурс, масмедии и политика” от Росен К. Стоянов. Годишникът завършва с визитки на дипломираните студенти от випуск 2009.

  

Съдържание