facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2011: [CD]

koritsa-godishnik-2011-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2011: [CD]

Департамент "Масови комуникации", НБУ. - София: НБУ, 2011. ISSN 1310-8670

Годишници

„Годишник 2011” на департамент „Масови комуникации“ съдържа студии на преподаватели и докторанти. Представени са докторската дисертация „Вътрешноорганизационни комуникации в България и политика на Европейския съюз“ на Евелина Христова, докторската дисертация „Електронна журналистика: история, специфика, развитие“  на Ралица Филипова и три нови книги на преподаватели – „Life and Death in a Time of Terror” от Howard R. Pollio, Tolya Stoitsova and Anne Snellen, „Изгубени в гледането. Бариери пред аудиовизуалните медии“ от  Петя Александрова и „Медия бележки“ от Росен К. Стоянов. Публикувана е информация за есенната конференция „Какво съдържание генерираме в уеб пространството“, пролетната конференция „Медиите и ПР търсят себе си“ и лятната школа по ПР на тема  „iПР в практиката и образованието (ПР образование в България – 20 години по-късно)”. Годишникът съдържа визитки на завършилите студенти от випуск 2011.

 

Съдържание