facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2013: [CD]

koritsa-godishnik-2013-web_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2013: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2014. ISSN 1310-8670

Годишници

„Годишник 2013” на департамент „Масови комуникации“ съдържа афоризми от Маршъл Маклуън, студии на преподаватели и докторанти, анотации на четири нови книги на преподаватели - „В огледалото за обратно виждане” от Владимир Михайлов, „Творческият триъгълник (продуцент, сценарист, режисьор)” от Стойко Петков, „Български издатели и журналисти“ от Тодор Панайотов и “13 истории за W + 2” от Десислава Бошнакова. Изданието дава информация също за есенната конференция, пролетната конференция и лятната школа по ПР. За първи път се появява отделен раздел реализирани студенти с информация за тях и позицията, която заемат. В раздел „Галерия” може да бъде намерена информация за конференцията ТЕДхНБУ 2013, както и проект на студенти от магистърски курс “Мениджмънт на арт проекти”. В годишника се съхраняват и визитки на студентите от випуск 2013.

 

Съдържание