facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2016: [CD]

img662_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2016: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2017. ISSN 1310-8670

Годишници

Това е двадесети и първи брой на Годишника и е посветен на 25 години Нов български университет.
Традиционно в „Годишник 2016“ са представени студии на преподаватели и докторанти, информация за конференции и школа, както и списък на завършили и реализирани студенти през 2016 г. В изданието има информация и за новите книги на преподавателите от департамента. В рубриката „Галерия“ е представена Диана Кирова - студент на годината на НБУ през 2016 г. и фоторепортажа на студентката Ренета Кирилова по време на конференцията TEDxNBU, 2016.

 

Съдържание: