facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Годишник на департамент Масови комуникации 2017: [CD]

godishnik-2017_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент Масови комуникации 2017: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2018. ISSN 1310-8670

Годишници

 

Това е двадесети и втори брой на Годишника и е посветен на проф. Владимир Михайлов, д.н. -основател на департамент „Масови комуникации“ в Нов български университет.
Традиционно в „Годишник 2017“ са представени студии на преподаватели и докторанти, информация за конференции и школа, както и списък на завършили и реализирани студенти през 2017 г. В изданието има информация за две нови книги на преподаватели от департамента. В рубриката „Галерия“ са представени студентите на департамента, спечелили първа и втора награда на PR ПРИЗ 2017.

 

Съдържание: