facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 1999

pr-shkola-1999-web_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 1999

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 1999. ISBN 954-81894-36-8

Сборници

Сборникът съдържа материали от първата лятна школа по връзки с обществеността на департамента с тема “Европейски тенденции в Пъблик рилейшънс”. Докладите, научните съобщения и изказванията на участниците  са за използването и приспособяването на европейския опит в България.

 

Сборникът може да бъде намерен в Библиотеката на НБУ.