facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2003

pr-shkola-2003-web_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2003

Департамент „Масови комуникации”, НБУ. – София: НБУ, 2003. ISBN 954-535-287-6

Сборници

За темата „Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации” бяха представени доклади за интегративността на човешката комуникация, кризите в мрежовото пространство и симулирането на изкуствена реалност, успешната ПР кампания, тенденциите в развитието на ПР, платената публикация, създаването на марката, кризисният ПР, хуморът и сексът в рекламата, интерактивната реклама, събитийният мениджмънт. Отделно в сборника са публикувани изследвания на студенти и докторанти, участвали в школата, свързани с политиката на медийния пазар, народопсихологиите и практикуването на ПР, правилата за работа с медиите, ПР на изданията.

 

Сборникът може да бъде намерен в Библиотеката на НБУ.