facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2004: [CD]

koritsa-pr-school-2004-web_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2004: [CD]

Департамент „Масови комуникации“, НБУ. - София: НБУ, 2007. ISВN 954-535-287-6

Сборници

Темата на Лятната школа е „Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”. Сесиите на лятната школа включваха лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на доказани професионалисти в областта на PR, рекламата, на български рекламни и PR агенции и на проведени от тях кампании, доклади и мултимедийни презентации на студенти и докторанти от Нов български университет. Като неразделна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов български летните школи са предоставят отлични условия за студентите сами да подготвят част от документите, да организират кампании, предназначени за публикуване в интернет, както и да представят собствени доклади и научни съобщения. Основните доклади на шестата по ред Лятна школа по връзки с обществеността бяха посветени на следните теми: „Европейско медийно законодателство и предизвикателствата на новите рекламни практики”, „Образът на Европейския съюз в регионалната преса”, „Психологични акценти при формирането на нов образ на България”, „Етническа, национална и европейска идентичност: Аз-образът на българите”, „Интеркултурни аспекти на евроинтеграцията (комуникационни варианти)”, „Образът на България в навечерието на приемането на страната в ЕС. Идеи, послания и резултати от конкурса на Министерство на икономиката за лого и мото” и др.

 

Съдържание

Сборник