facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Проф. Владимир Михайлов

Проф. Владимир Михайлов

Проф. Владимир Михайлов е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за приноса си в основаването на департамент „Масови комуникации“ на НБУ. Проф. Михайлов изследва и преподава история, теория и критика на аудиовизуалните средства за масова комуникация в Нов български университет, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", Институт за изкуствознание на БАН. Основател на Департамента по масови комуникации при Нов български университет. Главен редактор на списание "Медиа свят". Автор е на книгите: "Телевизията търси себе си" (1978), "Лицата на телевизионния журналист" (1981), "Телевизионният филм" (1983), "Телевизия днес" (1986), "Еманципираната забава" (1990), "Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации" (1996), "Медийна рецепция" (1998), "Открита ли е телевизията?" (2003), „Записки по телевизията. Несполучливият културен модел” (2006), „Медиязнание” (2009).