facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Български издатели и журналисти

todor-panayotov-1-web_184x250_fit_478b24840a

Български издатели и журналисти

Панайотов, Тодор. С.: ПАН, 2013. 304 с. ISBN 978-954-66-0261-9

Научни и учебни издания

Монографията е посветена на живота и делото на част от игнорирани във времето  вестникари и представлява принос към историята на периодичния печат в България. За първи път в научната книжнина по журналистика обект на самостоятелно изследване са проучените деветнадесет български издатели и журналисти. След анализа на стотици архивни документи и на анализа на съдържанието на хиляди публикации в печатните медии, е проучена и оценена тяхната вестникарска дейност и е откроен приносът им за развитието на българската периодика.