facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Интерактивни комуникации - стратегии и знание

rusi-marinov-5-web_184x250_fit_478b24840a

Интерактивни комуникации - стратегии и знание

Маринов, Руси. С.: НБУ, 2011. Електронен носител. ISBN 978-954-535-654-4

Научни и учебни издания

В първата част “Нови интерактивни медии” се проследява развитието на интерактивните технологии в последните 30 години и как се отразяват на комуникациите в съвременните общества. Специално внимание се отделя на новите, дигитални медии и по какъв начин се е усъвършенствала интерактивността при тях.  Във втората част на изследването “Стратегическа комуникационна компетентност” се проследяват методиките и подходите за измерване на комуникационната компетентност на водещи компании в света и Европа. Разкриват се особеностите на стратегическите комуникации и какво отражение намират в практиката на съвременните институции. Третата част “Управление на знанието - интерактивни подходи и комуникации” е ориентирана към моделите за генериране, индексиране, визуализиране и управление на знанието в модерните общества.