facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Интерактивни стратегически комуникации

rusi-marinov-6-web_184x250_fit_478b24840a

Интерактивни стратегически комуникации

Маринов, Руси. С.: НБУ, 2012. 344 с. ISBN 978-954-535-733-6

Научни и учебни издания

Дефинирани са същността на интерактивните стратегически комуникации, архитектури и технологии, тенденции за развитие на мрежовите стратегии, проблемите при трансфер на съдържание и подходи за интегриране на новите медии в платформите по управление на знание. Разгледани са особеностите, принципите и моделите на стратегически комуникации и обвързаността им с интерактивните, компютърни технологии.  Обект на проучване са информационните аспекти на стратегиите и комуникационни модели за управление на знанието в съвременните институции, медии и бизнес. Анализират се и типични проблеми, породени от несъвършените методи за откриване, извличане, обработка и предаване на знание и информация в съвременните мрежи. Информацията има стратегическа стойност и изграждането на подходящи платформи за съхранение, извличане и достъп до информация дават  значителна предимства на съвременните организации.