facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Кино и електронни медии

mihail-meltev-3-web_184x250_fit_478b24840a

Кино и електронни медии

Мелтев, Михаил. С.: НБУ, 2012. 312 с. ISBN 978-954-535-697-1

Научни и учебни издания

Книгата е разделена на две части. В първата авторът обяснява елементите и стадиите на филмовата продукция. Систематизиран е пътят на един (игрален) филм от замисъла до  разпростране¬нието му. Специално е обърнато внимание върху сферата на разпространението, в която филмовият продукт намира своята реализация. Във втората част е представено какво представлява  управлението на една радио- или телевизионна станция.