facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Комуникациите и организацията в 21. век.

evelina-hristova-web_184x250_fit_478b24840a

Комуникациите и организацията в 21. век.

Христова, Евелина. С.: РОЙ комюникейшън, 2012. 318 с. ISBN 978-954-9335-21-7

Научни и учебни издания

Книгата представя изследване на един от най-значимите проблеми на съвременната организация – функционирането на нейните вътрешни комуникации по начин, по който тя да може да отговори на сериозните предизвикателства на 21. век. Центърът е изнесен от изследване на европейската рамка на вътрешноорганизационните комуникации към едно по-детайлно проучване на функционирането на самите организации, но все пак книгата остава богат източник на най-актуални и интересни конотации, свързани с международните аспекти на проблематиката.