facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Комуникационна демокрация

kniga-rosen-stoyanov_184x250_fit_478b24840a

Комуникационна демокрация

Стоянов, Росен. С.: НБУ, 2016. 220 с. ISBN: 978-954-535-925-5

Научни и учебни издания

Изследователският интерес в този текст е насочен към комуникацията като социална практика. Обект на изследването е комуникацията, анализирана като процес, съдържание и контекст. Интерпретирането й като институция, а оттам определянето на комуникацията и медиите като социален институт, се явява и основна предпоставка в представената разработка.

 

„Той, аз, ти – всички ние сме медии“.

„Медиаторът е съобщението“.

(Стоянов, 2016)

 

"Авторът въвежда операционално терминът Комуникационна демокрация. Този термин не е сред утвърдените термини нито на политическите науки нито на науката за медиите. Неговото въвеждане дължим на самия Росен К. Стоянов, който го обяснява и използва и в по-ранни свои публикации.

Този текст се явява едно позитивно начало, но и заявка за продължаване на бъдещи изследвания и научни публикации в една не толкова добре развита в България до момента научна област и академична дисциплина, каквато се явява социологията на медиите."