facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Комуникационни стратегии

rusi-marinov-3-web_184x250_fit_478b24840a

Комуникационни стратегии

Маринов, Руси. С.: НБУ, 2004. 159 с. ISBN 954-535-324-4

Научни и учебни издания

Изданието е предназначена за практици по комуникации, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт, реклама, медийни анализатори и др. Разглеждат се моделите, принципите и философията на стратегическото мислене, комуникационните модели и стратегии, стратегическите комуникационни подходи и структури. Отделено е внимание на кризисния мениджмънт при рискови явления с висока степен на неопределеност, който е подход за управление на кризи и преодоляване на неизвестното в глобални кризисни ситуации.