facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Кризисен мениджмънт

rusi-marinov-2-web_184x250_fit_478b24840a

Кризисен мениджмънт

Научни и учебни издания

Целта на книгата е да анализира кризата като феномен, подходите за нейното управление и в частност - как се устройват и осъществяват комуникации в бедствени и кризисни ситуации. Разгледани са някои правни аспекти на кризисния мениджмънт. Развити са някои от идеите на автора, маркирани в докторската му дисертация “Пъблик рилейшънс в кризисни ситуации”.