facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Life and Death in a Time of Terror

tolya-stoitsova-3-web_184x250_fit_478b24840a

Life and Death in a Time of Terror

Howard R. Pollio, Tolya Stoitsova and Anne Snellen. S.: NBU, 2011. 206 р. ISBN 978-954-535-668-1

Научни и учебни издания

Медийният анализ в монографията, издадена от НБУ на английски език, е базиран на уникална методика, разработена от авторите на книгата и от други участници като привлечени специалисти. Темата, свързана с терористичните атаки в САЩ през 2001 г., е обект на засилен интерес в продължение на 10 години, както и на много проучвания от редица американски и международни институти, университети, водещи учени и изследователи, но в случая се акцентира на социално-психологичните аспекти на международния тероризъм, както и на позицията на медиите при отразяване на събитието.