facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Медиа бележки

rosen-stoyanov-2-web_184x250_fit_478b24840a

Медиа бележки

Стоянов, Росен К. С.: НБУ, 2011. 96 с. ISBN 978-954-535-669-8

Научни и учебни издания

Основните опорни точки на проблематизиране в текста са:

- Конфликтите като социална реалност и житейска характеристика, а комуникацията – като междинното поле и идеалният посредник за решаването им.

- Разглеждане на сложните взаимовръзки между съвременната реклама и пропаганда, които си поставят задачата в по-голяма степен да ни продават потребителски блага и политически кандидати, отколкото фанатизъм и тоталитаризъм.

- Засяга се процесът на превръщането на телевизионната реалност в реалност на политиката.

- Глобализацията на съвременните комуникации и медии, превръщаща ги постепенно в равноправни участници при взимането на решения.