facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Медиязнание

vladimir-mihaylov-5-web_184x250_fit_478b24840a

Медиязнание

Михайлов, Владимир. С.: Изток-Запад, 2009. 200 с. ISBN 978-954-321-550-8

Научни и учебни издания

Медиязнанието е дисциплина в научната област на изкуствознанието – единствената, която прави средствата за масова комуникация своя централна тема на изследване. Основните й направления са медийна история, медийна теория и медийни анализи.