facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Образи зад думите

lubomir-garbev-1-web_184x250_fit_478b24840a

Образи зад думите

Гърбев, Любомир. С.: НБУ, 1999. 128 с. ISBN 954-8194-35-Х

Научни и учебни издания

Трудът разкрива съвременните тенденции при обучението и формирането на трайни психофизически навици на пригодност за творческо изследване, анализиране и интерпретиране на текста. Социалният статус на работещите в средствата за масови комуникации е определен като статус на познавачи и разпространители на книжовния български език, както и неговите специфични особености – реторична образност, ритмика, мелодика, интонация и т. н.