facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Правни основи на средствата за масова комуникация

bisera-zankova-1-web_184x250_fit_478b24840a

Правни основи на средствата за масова комуникация

Занкова, Бисера. С.: НБУ, 1994. 116 с.

Научни и учебни издания

Изданието разглежда правните отношения във връзка с нуждите на масовите комуникации. Представени са в исторически план подписаните спогодби между различни държави по отношение на радиочестотния спектър и разпръскването на телевизионни програми.