facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Стратегически комуникации и управление на знанието

rusi-marinov-4-web_184x250_fit_478b24840a

Стратегически комуникации и управление на знанието

Маринов, Руси. С.: НБУ, 2009. Електронен носител. ISBN 978-954-535-595-0

Научни и учебни издания

Електронното ръководство е предназначено за студенти в НБУ от бакалавърски и магистърски програми, изучаващи нови медии, комуникационни стратегии, дигитални комуникации, управление на съдържанието, стратегически комуникационен и knowledge мениджмънт.

Разгледана е същността на дигиталните медии, интерактивните комуникации, дигиталната идентичност и Европейските програми по управление на знанието, медийни стратегии и качествено съдържание.