facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Тероризъм, медии, сигурност

terorizam-medii-sigurnost-web_184x250_fit_478b24840a

Тероризъм, медии, сигурност

Сборник. С.: НБУ, 2008. Електронен носител. ISBN 978-954-535-494-6

Научни и учебни издания

Сборникът е събрал двадесет и един доклади от научната конференция на тема „Тероризъм, медии, сигурност”, в която участваха преподаватели и студенти от НБУ и професионалисти от системата на МВР и Военна академия. Темите на основните доклади са: „Самоубийствен тероризъм: Дефиниция и категории на анализа”, „Тероризъм без медии не е тероризъм”, „Информационно-психологическо въздействие на тероризма”, „Диаспоры во внутренней политике страны пребывания как фактор противодействия национальному экстремизму и терроризму”, „Националният антитерористичен център – елемент на мрежата за борба с тероризма”, „Тероризмът - 24 кадъра в секунда”, „Медиен дискурс и тероризъм”, „Службите за сигурност и медиите в процеса на превенция на кризи”, „Езикът на тероризма в пресата: Междукултурни сравнения”, „Информационно-психологически операции”,  „Противопоставяне на тероризма с военни средства”, „Мисия на Р България на външните граници на ЕС за ограничаване на терористичната активност”, „Развитие на военното дело и борбата с тероризма”, „Политическият тероризъм в Гърция: перспективи и тенденции”, „Фактори, определящи трансформацията на формите, методите и целите на използване на Интернет от транснационалните терористични организации”, „Кибертероризмът – Ахилесовата пета на глобалното общество”, „Особености на отразяване на тероризма в български всекидневници”.