facebook

ДепартаментМедии и комуникация

В огледалото за обратно виждане

vladimir-mihaylov-6-web_184x250_fit_478b24840a

В огледалото за обратно виждане

Михайлов, Владимир. С.: Изток-Запад, 2013. 136 с. ISBN 978-619-152-318-4

Научни и учебни издания

Тази книга съдържа доклади, студии и статии, писани в периода между 2004 и 2013 г. Всички те са съсредоточени върху търсенето на пътища за преодоляване на негативните страни в иначе успешния и благодатен щурм на дигиталните технологии в средствата за масова комуникация. Да се търсят пътища на теоретично равнище, да се търсят пътища и в практиката. Според Маршъл Маклуън е погрешно пътищата за развитие да се наблюдават в „огледалото за обратно виждане”. По образното му сравнение не трябва да се марширува назад в бъдещето. Защото хората действително се носят с голяма скорост напред в медийните постижения, но за сравнение все се оглеждат назад, в миналото. И на тази основа предсказват бъдещето. Много по-важно е предсказването на настоящето. Именно на настоящето са посветени текстовете, поместени в книгата.