facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Записки по телевизията

vladimir-mihaylov-4-web_184x250_fit_478b24840a

Записки по телевизията

Михайлов, Владимир. С.: Изток-Запад, 2006. 100 с. ISBN 10: 954-321-281-3 и ISBN 13: 978-954-321-281-1

Научни и учебни издания

Разсъжденията на автора са съсредоточени върху конфликтната проблематика на взаимоотношенията между културата и средствата за масова комуникация с открояване на несполучливия досега културен модел на телевизията.